fbpx
ZADBAJ O STABILNY ROZWÓJ

Wsparcie finansowe dla dolnośląskich MŚP
400 mln zł. do dyspozycji przedsiębiorców

Aktualne Produkty finansowe

Stymulowanie wzrostu

Wzmacnianie potencjału

DFR Inwestycyjny

Aktualne Produkty finansowe

Likwidowanie barier w dostępie do kapitału poprzez oferowanie poręczeń, pożyczek oraz innych instrumentów finansowych
kobieta_oparta_o_framuge
tab_02-1

Stymulowanie wzrostu

Stymulowanie wzrostu inwestycji
i rozwoju przedsiębiorczości
na terenie Dolnego Śląska

Wzmacnianie potencjału

Wzmacnianie potencjału rozwojowego gospodarki i przedsiębiorców z Dolnego Śląska.

tab_03-1
inwestycyjny

DFR Inwestycyjny

Projekt realizowany przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju, którego celem jest inwestowanie wiedzy i środków finansowych w rozwój firm sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z Dolnego Śląska.

Dolnośląski Fundusz Rozwoju należy w 100% do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

400100

milionów złotych do dyspozycji dla przesiębiorców z Dolnego Śląska z sektora MŚP

Aktualności:

Dolmed.Tech 2023

Dolmed.Tech: Miejsce spotkania ekspertów technologii medycznych 21-22 września 2023 roku...

Więcej

Konkurs Promotor Przedsiębiorczości Rodzinnej – Zgłoś Swoją Firmę!!

Zgłoś się do III edycji Konkursu Promotor Przedsiębiorczości Rodzinnej i wygraj...

Więcej

WSPIERAMY DOLNOŚLĄSKIE MŚP

Mikro w małe, małe w średnie, średnie w duże!

Aktualne Produkty finansowe DFR:

Pożyczki Na Rozwój (Nowość)

Produkt finansowy dedykowany jest MŚP, którzy ucierpieli w wyniku epidemii wywołanej COVID-19.

Regionalne
Reporęczenie

– Poręczenie kredytu obrotowego/pożyczki obrotowej
– Poręczenie wadialne
– Poręczenie leasingu operacyjnego
– Poręczenie transakcji faktoringowych

Linia Finansowa 2 dla Pośredników Finansowych

Dla Pośredników Finansowych wybranych przez BGK w drodze postępowania nr DZZK/9/DIF/2022 – „Wybór przez BGK Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Pożyczka Rozwojowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”.

Pakiet pożyczek dla tzw. “Białych Plam”

Na finansowanie wydatków bieżących, inwestycyjnych oraz wydatków związanych z zakupem gruntów oraz nieruchomości dla firm działających na terenie województwa dolnośląskiego, w wybranych gminach z kategorii tzw. „Białych Plam”.

Rekomendacje:

Cezary Przybylski photo

Cezary Przybylski

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

"DFR to fundusz na długie lata. Taki jest zamysł, aby pieniądz służył odpowiedzialnie i pożytecznie, latami. Program pożyczek i poręczeń w ramach Inicjatywy JEREMIE (RPO WD 2007-2013) zdał w woj. dolnośląskim egzamin - pieniądze trafiły do blisko 6 tysięcy przedsiębiorstw i są sukcesywnie przez nie zwracane. Dlatego Zarząd Województwa zdecydował o kontynuowaniu tego typu wsparcia i podjęliśmy, jako pierwsi w Polsce, decyzję o powołaniu specjalnego funduszu, jakim jest dziś DFR."

Więcej

prof. dr hab. Andrzej Kaleta photo

prof. dr hab. Andrzej Kaleta

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

“Dolnośląski Fundusz Rozwoju jest organizacją skupioną na celach prorozwojowych regionu. DFR jest partnerem merytorycznym m.in. Szkoły Lokalnych Liderów, gdzie w trakcie spotkań studenci Uniwersytetu Ekonomicznego zdobywają pierwsze doświadczenia we współpracy z instytucjami samorządowymi i biznesem. Budowanie takich kompetencji wśród młodych ludzi pozwoli w przyszłości intensyfikować relacje między nauką, instytucjami życia publicznego i biznesem."

Więcej