fbpx

Ułatwienia dostępu

ZADBAJ O STABILNY ROZWÓJ

Wsparcie finansowe dla dolnośląskich MŚP
400 mln zł. do dyspozycji przedsiębiorców

Aktualne Produkty finansowe

Stymulowanie wzrostu

Wzmacnianie potencjału

DFR Inwestycyjny

Poznaj Naszą ofertę Produktów Finansowych

Likwidujemy bariery w dostępie do kapitału poprzez oferowanie poręczeń, pożyczek oraz szerokiej gamy innych instrumentów finansowych.
kobieta_oparta_o_framuge2
tab2_2

Stymulowanie wzrostu

Stymulowanie wzrostu inwestycji oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na terenie Dolnego Śląska.

Wzmacnianie potencjału

Wzmacniamy potencjał rozwojowowy gospodarki i przedsiębiorców z Dolnego Śląska.

tab3-3
tab4

DFR Inwestycyjny

Projekt realizowany przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju, którego celem jest inwestowanie wiedzy i środków finansowych w rozwój firm sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z Dolnego Śląska.

Dolnośląski Fundusz Rozwoju należy w 100% do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

400100

milionów złotych do dyspozycji dla przesiębiorców z Dolnego Śląska z sektora MŚP

Aktualności:

WSPIERAMY DOLNOŚLĄSKIE MŚP

Mikro w małe, małe w średnie, średnie w duże!

Aktualne Produkty Finansowe DFR:

Pożyczki Na Rozwój

Produkt finansowy dedykowany jest MŚP zmagającym się ze skutkami epidemii COVID-19, w szczególności spadkiem przychodów i zmniejszeniem zatrudnienia.

Regionalne
Reporęczenie (REPO2) - Nowość!

– Poręczenie kredytu obrotowego/pożyczki obrotowej
– Poręczenie wadialne
– Poręczenie leasingu operacyjnego
– Poręczenie transakcji faktoringowych

Rekomendacje:

Cezary Przybylski photo

Cezary Przybylski

Marszałek Województwa Dolnośląskiego 2014-2024

"DFR to fundusz na długie lata. Taki jest zamysł, aby pieniądz służył odpowiedzialnie i pożytecznie, latami. Program pożyczek i poręczeń w ramach Inicjatywy JEREMIE (RPO WD 2007-2013) zdał w woj. dolnośląskim egzamin - pieniądze trafiły do blisko 6 tysięcy przedsiębiorstw i są sukcesywnie przez nie zwracane. Dlatego Zarząd Województwa zdecydował o kontynuowaniu tego typu wsparcia i podjęliśmy, jako pierwsi w Polsce, decyzję o powołaniu specjalnego funduszu, jakim jest dziś DFR."

Więcej

prof. dr hab. Andrzej Kaleta photo

prof. dr hab. Andrzej Kaleta

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

“Dolnośląski Fundusz Rozwoju jest organizacją skupioną na celach prorozwojowych regionu. DFR jest partnerem merytorycznym m.in. Szkoły Lokalnych Liderów, gdzie w trakcie spotkań studenci Uniwersytetu Ekonomicznego zdobywają pierwsze doświadczenia we współpracy z instytucjami samorządowymi i biznesem. Budowanie takich kompetencji wśród młodych ludzi pozwoli w przyszłości intensyfikować relacje między nauką, instytucjami życia publicznego i biznesem."

Więcej