ZADBAJ O STABILNY ROZWÓJ

Wsparcie finansowe dla dolnośląskich MŚP
400 mln zł. do dyspozycji przedsiębiorców

Produkty finansowe

Stymulowanie wzrostu

Wzmacnianie potencjału

DFR Inwestycyjny

tab_02-1

Stymulowanie wzrostu

Stymulowanie wzrostu inwestycji
i rozwoju przedsiębiorczości
na terenie Dolnego Śląska

Wzmacnianie potencjału

Wzmacnianie potencjału rozwojowego gospodarki i przedsiębiorców z Dolnego Śląska.

tab_03-1
inwestycyjny

DFR Inwestycyjny

Projekt realizowany przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju, którego celem jest inwestowanie wiedzy i środków finansowych w rozwój firm sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z Dolnego Śląska.

Dolnośląski Fundusz Rozwoju należy w 100% do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

400100

milionów złotych do dyspozycji dla przesiębiorców z Dolnego Śląska z sektora MŚP

Aktualności:

Zapowiedź Projektu Transformer!

W minionym tygodniu reprezentanci Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju spotkali się...

Więcej

Wkopanie kamienia węgielnego pod budowę Inkubatora Przedsiębiorczości triQube!

13.07.2022 r. miało miejsce wkopanie kamienia węgielnego pod budowę Inkubatora...

Więcej

Delegacja ze Szwajcarii!

  W poprzednim tygodniu mieliśmy zaszczyt gościć delegację ze Szwajcarii....

Więcej

5. edycja Szkoły Liderów Lokalnych!

Dobiegła końca 5. edycja Szkoły Liderów Lokalnych! Celem głównym Szkoły Liderów Lokalnych...

Więcej

WSPIERAMY DOLNOŚLĄSKIE MŚP

Mikro w małe, małe w średnie, średnie w duże!

Produkty finansowe DFR:​

Pożyczka
Branżowa
COVID-19

Na finansowanie wydatków inwestycyjnych lub inwestycyjno-obrotowych do 3 000 000 zł, w związku z negatywnym wpływem epidemii COVID-19. 

Pożyczka Płynnościowa COVID-19

Pożyczka przeznaczona na pokrycie stałych miesięcznych wydatków (w związku ze spadkiem przychodów). Kwota pożyczki – do 180 000 zł.

Regionalna Pożyczka Obrotowa

Na wydatki bieżące z wyłączeniem nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – do 300 000 zł.

Regionalna Pożyczka Hipoteczna

Na zakup nieruchomości i gruntów położonych na terenie Dolnego Śląska, na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – do 1 mln zł.

Duża Regionalna Pożyczka
Inwestycyjna

Na ponoszenie nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne z wyłączeniem zakupu nieruchomości – od 1 do 2 mln zł.

Linia Finansowa dla Pośredników Finansowych

Dla Pośredników Finansowych wybranych przez BGK w drodze postępowania nr DZZK.89.DIF.2019 o udzielenie zamówienia na wdrażanie Instrumentu Finansowego „Pożyczka Rozwojowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Regionalne
reporęczenie

– Poręczenie kredytu obrotowego/pożyczki obrotowej
– Poręczenie wadialne
– Poręczenie leasingu operacyjnego
– Poręczenie transakcji faktoringowych

Rekomendacje:

Cezary Przybylski photo

Cezary Przybylski

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

"DFR to fundusz na długie lata. Taki jest zamysł, aby pieniądz służył odpowiedzialnie i pożytecznie, latami. Program pożyczek i poręczeń w ramach Inicjatywy JEREMIE (RPO WD 2007-2013) zdał w woj. dolnośląskim egzamin - pieniądze trafiły do blisko 6 tysięcy przedsiębiorstw i są sukcesywnie przez nie zwracane. Dlatego Zarząd Województwa zdecydował o kontynuowaniu tego typu wsparcia i podjęliśmy, jako pierwsi w Polsce, decyzję o powołaniu specjalnego funduszu, jakim jest dziś DFR."

Więcej

prof. dr hab. Andrzej Kaleta photo

prof. dr hab. Andrzej Kaleta

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

“Dolnośląski Fundusz Rozwoju jest organizacją skupioną na celach prorozwojowych regionu. DFR jest partnerem merytorycznym m.in. Szkoły Lokalnych Liderów, gdzie w trakcie spotkań studenci Uniwersytetu Ekonomicznego zdobywają pierwsze doświadczenia we współpracy z instytucjami samorządowymi i biznesem. Budowanie takich kompetencji wśród młodych ludzi pozwoli w przyszłości intensyfikować relacje między nauką, instytucjami życia publicznego i biznesem."

Więcej

Wydarzenia:

Konferencja dolnośląsko-saksońska

Temat konferencji: „Surowce naturalne w gospodarce o obiegu zamkniętym-wyzwania...

Więcej

Wizyta Prezydenta Kazachstanu – zaproszenie

Szanowni Państwow związku planowaną w Polsce na 22 i 23 sierpnia wizytą...

Więcej

Pożyczki ze środków Post-JEREMIE

Środki Post-JEREMIE są to środki finansowe, pochodzące z wkładu wniesionego...

Więcej

Pożyczki obrotowe w Dolnośląskiem

Z przyjemnością informujemy, iż od dnia 21 lipca 2016 roku rozpoczęliśmy...

Więcej