O nas

Dolnośląski Fundusz Rozwoju jest spółką samorządową działająca od 2012 roku, której jedynym wspólnikiem jest Województwo Dolnośląskie.

Dolnośląski Fundusz Rozwoju jest wyspecjalizowaną regionalną instytucją finansową, której celem jest zbudowanie na Dolnym Śląsku trwałego wieloletniego sytemu finansowania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. W praktyce Spółka ma za zadanie organizować programy wsparcia dla dolnośląskich firm w oparciu o finansowe instrumenty zwrotne, tj. pożyczki, gwarancje, poręczenia, instrumenty quasi-kapitałowe i kapitałowe, a także poręczenia kredytów, leasingów, transakcji faktoringowych i wadialnych. W ramach realizowanego przez DFR zadania, dolnośląscy przedsiębiorcy będą mieli do dyspozycji około 400.000.000 zł. Przekazywane przedsiębiorcom środki powracają do funduszu i są ponownie inwestowane w rozwój dolnośląskiej gospodarki.

Fundusz posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2015.

NASZE CELE

  1. likwidowanie barier w dostępie do kapitału poprzez oferowanie poręczeń, pożyczek oraz innych instrumentów finansowych;
  2. ułatwianie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących obrotu gospodarczego;
  3. umożliwianie realizacji przedsięwzięć gospodarczych, które służą wzrostowi konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorców;
  4. wspieranie zmian strukturalnych w gospodarce Dolnego Śląska w zakresie celów Spółki;
  5. stymulowanie wzrostu inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości na terenie Dolnego Śląska;
  6. wzmacnianie potencjału rozwojowego regionalnej gospodarki;
  7. tworzenie warunków dla powstawania nowych, trwałych miejsc pracy na Dolnym Śląsku.

Mikro w małe, małe w średnie, średnie w duże – tak w wielkim skrócie myślimy o naszej misji. Chodzi o ciągły rozwój. Projektując każde rozwiązanie zwracamy szczególną uwagę, aby procedury uzyskania wsparcia były z perspektywy przedsiębiorcy były proste, łatwe i przejrzyste.

Zarząd

Marek Ignor

Prezes Zarządu

Ekonomista, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na tej samej uczelni ukończył studia doktoranckie w obszarze finansów. Doświadczony menadżer i doradca. Pomysłodawca programów rozwoju przedsiębiorczości. Aktualnie jako Prezes DFR realizuje strategiczny dla woj. dolnośląskiego program wsparcia sektora MŚP za pomocą zwrotnych instrumentów finansowych.

Marek Ignor


Rada nadzorcza

Krzysztof Bramorski

Przewodniczacy Rady Nadzorczej

Krzysztof Bramorski


Jarosław Broda

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jarosław Broda


Jarosław Krauze

Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Krauze


Rada inwestycyjna Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju

dr hab. Bogusław Półtorak, prof. UEW

Prodziekan ds. Kształcenia
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Współtwórca m.in. portalu Bankier.pl

dr hab. Bogusław Półtorak, prof. UEW


Maciej Potocki

Prezes Zarządu Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. WPT jest największym, samofinansującym się technoparkiem w Polsce.

Maciej Potocki


Piotr Krzyżewski

Członek Zarządu Luma Holding LTD

Luma Holding jest inwestorem specjalizującym się w funduszach venture capital i private equity.

Piotr Krzyżewski


INFORMACJE O SPÓŁCE

Kapitał zakładowy: 7 005 000 zł.
Siedziba Spółki: ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
NIP: 8971782009
Regon: 021856029
KRS: 0000415829

chart