fbpx

Ułatwienia dostępu

o nas

O Nas

Dolnośląski Fundusz Rozwoju jest wyspecjalizowaną regionalną instytucją finansową, której celem jest zbudowanie na Dolnym Śląsku trwałego wieloletniego sytemu finansowania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. W praktyce Spółka ma za zadanie organizować programy wsparcia dla dolnośląskich firm w oparciu o finansowe instrumenty zwrotne, tj. pożyczki, gwarancje, poręczenia, instrumenty quasi-kapitałowe i kapitałowe, a także poręczenia kredytów, leasingów, transakcji faktoringowych i wadialnych.  Przekazywane przedsiębiorcom środki powracają do funduszu i są ponownie inwestowane w rozwój dolnośląskiej gospodarki.

about img

Dolnośląski Fundusz Rozwoju

Dolnośląski Fundusz Rozwoju jest spółką samorządową działająca od 2012 roku, której jedynym wspólnikiem jest Województwo Dolnośląskie.

DFR jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju.

Nasze cele

likwidowanie barier w dostępie do kapitału poprzez oferowanie poręczeń, pożyczek oraz innych instrumentów finansowych;
ułatwianie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących obrotu gospodarczego;
umożliwianie realizacji przedsięwzięć gospodarczych, które służą wzrostowi konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorców;
wspieranie zmian strukturalnych w gospodarce Dolnego Śląska w zakresie celów Spółki;
stymulowanie wzrostu inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości na terenie Dolnego Śląska;
wzmacnianie potencjału rozwojowego regionalnej gospodarki;
tworzenie warunków dla powstawania nowych, trwałych miejsc pracy na Dolnym Śląsku.
NASZE GŁÓWNE MOTTO

Mikro w małe, małe w średnie, średnie w duże! Chodzi o ciągły rozwój. Projektując każde rozwiązanie zwracamy szczególną uwagę, aby procedury uzyskania wsparcia z perspektywy przedsiębiorcy były proste, łatwe i przejrzyste.

Struktura

Zarząd

Robert Koszut

PREZES ZARZĄDU

Rada Nadzorcza

Marcin Lerner

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ

Jarosław Broda

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ

Cezary Pacamaj

CZŁONEK
RADY NADZORCZEJ

Rada Inwestycyjna

Marek Giergiczny

CZŁONEK
RADY INWESTYCYJNEJ

Bogusław Półtorak

CZŁONEK
RADY INWESTYCYJNEJ

Tomasz Wieczorek

CZŁONEK
RADY INWESTYCYJNEJ

Piotr Połulich

CZŁONEK
RADY INWESTYCYJNEJ

Bartłomiej Grzegorczyk

CZŁONEK
RADY INWESTYCYJNEJ