Dolnośląski Fundusz Rozwoju

Dolnośląski Fundusz Rozwoju jest spółką samorządową działająca od 2012 roku, której jedynym wspólnikiem jest Województwo Dolnośląskie.

DFR jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju.

O Nas

Dolnośląski Fundusz Rozwoju jest wyspecjalizowaną regionalną instytucją finansową, której celem jest zbudowanie na Dolnym Śląsku trwałego wieloletniego sytemu finansowania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. W praktyce Spółka ma za zadanie organizować programy wsparcia dla dolnośląskich firm w oparciu o finansowe instrumenty zwrotne, tj. pożyczki, gwarancje, poręczenia, instrumenty quasi-kapitałowe i kapitałowe, a także poręczenia kredytów, leasingów, transakcji faktoringowych i wadialnych. W ramach realizowanego przez DFR zadania, dolnośląscy przedsiębiorcy będą mieli do dyspozycji około 400.000.000 zł. Przekazywane przedsiębiorcom środki powracają do funduszu i są ponownie inwestowane w rozwój dolnośląskiej gospodarki.

Fundusz posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2015.

Nasze cele

likwidowanie barier w dostępie do kapitału poprzez oferowanie poręczeń, pożyczek oraz innych instrumentów finansowych;
ułatwianie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących obrotu gospodarczego;
umożliwianie realizacji przedsięwzięć gospodarczych, które służą wzrostowi konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorców;
wspieranie zmian strukturalnych w gospodarce Dolnego Śląska w zakresie celów Spółki;
stymulowanie wzrostu inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości na terenie Dolnego Śląska;
wzmacnianie potencjału rozwojowego regionalnej gospodarki;
tworzenie warunków dla powstawania nowych, trwałych miejsc pracy na Dolnym Śląsku.
NASZE GŁÓWNE MOTTO

Mikro w małe, małe w średnie, średnie w duże! Chodzi o ciągły rozwój. Projektując każde rozwiązanie zwracamy szczególną uwagę, aby procedury uzyskania wsparcia z perspektywy przedsiębiorcy były proste, łatwe i przejrzyste.

Struktura

Zarząd

Roman Kozłowski

PREZES ZARZĄDU

Agata Bąk-Bakes

WICEPREZES ZARZĄDU

Rada Nadzorcza

Bartosz Brodziak

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ

Jarosław Broda

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ

Jarosław Krauze

CZŁONEK
RADY NADZORCZEJ

Rada Inwestycyjna

Bogusław Półtorak

CZŁONEK
RADY INWESTYCYJNEJ

Tomasz Wieczorek

CZŁONEK
RADY INWESTYCYJNEJ

Marek Giergiczny

CZŁONEK
RADY INWESTYCYJNEJ