fbpx

Ułatwienia dostępu

Regionalna Pożyczka Obrotowa

Szczegóły oferty:

Na jakich warunkach

Maks. kwota pożyczki:
300 000 zł. Oprocentowanie na warunkach rynkowych: od 8,17%. Oprocentowanie stałe - 0,1% w przypadku MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 mającymi wpływ na ich płynność finansową. Prowizja: 0%. Maksymalny okres spłaty: 3 lata. Bez ukrytych kosztów i produktów powiązanych.

Dla kogo

Dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, na obszarze gminy, która znajduje się na tym wykazie (brak minimalnego okresu działania firmy).

Na jaki cel

Na wydatki bieżące, z wyłączeniem nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Dlaczego warto

Przedsiębiorstwo, które chce odnieść sukces w branży, nie może stać w miejscu. Musi stawiać na ciągły rozwój, na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań – po to, by dorównać standardom unijnym. To z kolei wymaga dużych nakładów finansowych – tym bardziej, że pieniądze potrzebne są nie tylko na realizację nowych inwestycji. Firmy potrzebują również środków na bieżące wydatki.

Dlatego coraz więcej przedsiębiorstw działających na terenie województwa dolnośląskiego, w wybranych gminach z kategorii tzw. “Białych Plam”, decyduje się na pożyczkę obrotową. Jest to forma wsparcia finansowego, dzięki któremu można pozyskać środki na dowolny cel. Wysokie kwoty możliwe do uzyskania sprawiają, że tego rodzaju regionalna pożyczka na prowadzenie działalności cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Kto może skorzystać z naszej pożyczki obrotowej?

Regionalna pożyczka obrotowa na prowadzenie działalności to oferta skierowana do wszystkich MŚP wpisany do CEIDG lub do rejestru przedsiębiorstw KRS, prowadzących działalność gospodarczą w sposób ciągły i zorganizowany np. w postaci oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa na terenie województwa dolnośląskiego, w wybranych gminach z kategorii tzw. "Białych Plam".

Inicjatorem produktu jest Dolnośląski Fundusz Rozwoju (DFR), dzięki któremu przedsiębiorcy mogą pozyskać środki na potrzeby realizowanego biznesu.

Pożyczka obrotowa stanowi formę wsparcia finansowego, które jest dedykowane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Dużą przewagą tego rodzaju wsparcia jest brak minimalnego okresu działania firmy. Oznacza to, że o taką pożyczkę oferowaną przez DFR mogą ubiegać się nawet nowo powstałe przedsiębiorstwa.

Na jaki cel pożyczka może zostać przeznaczona?

Pożyczka obrotowa dla firm oferowana w ramach programu przygotowanego przez DFR to korzystne rozwiązanie finansowe. Podobnie jak standardowa pożyczka bankowa, pozyskane pieniądze można przeznaczyć niemal na dowolny cel. Dzięki temu przedsiębiorcy mają szansę zachować płynność finansową, a jednocześnie móc rozwijać swoją działalność.

Zgodnie z obowiązującymi warunkami, pożyczka obrotowa dla firm może być przeznaczona przede wszystkim na pokrycie wydatków bieżących. Oznacza to, że pożyczka pozwala uregulować m.in. należności wobec dostawców, wynagrodzenia pracowników oraz inne opłaty związane z bieżącą działalnością.

Warunki pożyczki:

Pożyczka obrotowa dla firm działających na terenie województwa dolnośląskiego, w wybranych gminach z kategorii tzw. "Białych Plam", to wsparcie finansowe oferowane na korzystnych warunkach. Wysoka maksymalna kwota pożyczki, atrakcyjne oprocentowanie oraz długi okres spłaty zobowiązania sprawiają, że zainteresowanie tego typu pożyczką rośnie.

Dolnośląski Fundusz Rozwoju oferuje regionalną pożyczkę obrotową dla firm na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o kwotę pożyczki do 300 000 zł. Maksymalny okres spłaty wynosi aż 3 lata. Oprocentowanie na warunkach rynkowych – od 8,17%. Oprocentowanie stałe - 0,1% w przypadku MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 mającymi wpływ na ich płynność finansową. Prowizja: 0%.

 

Jakie są korzyści wynikające ze skorzystania z pożyczki obrotowej?

Pożyczka obrotowa dla firm oferowana za pośrednictwem DFR to korzystne rozwiązanie dla wielu przedsiębiorców. Taka forma wsparcia finansowego daje dostęp do dodatkowych środków, które można przeznaczyć niemal na dowolny cel. Pożyczka obrotowa może zostać przeznaczona na wydatki bieżące, z wyłączeniem nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Pożyczka udzielana przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju to opcja, dzięki której możliwe jest zachowanie płynności finansowej. Dostęp do dodatkowych środków, np. w momencie, gdy kontrahenci zalegają z należnościami, pozwala uniknąć przejściowych problemów finansowych w przedsiębiorstwie.

Czy moja firma jest mikro-, małym czy średnim przedsiębiorstwem?

Pożyczka obrotowa dla firm na terenie województwa dolnośląskiego, w wybranych gminach z kategorii tzw. "Białych Plam", to wsparcie finansowe ukierunkowane na pomoc mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Dolnośląski Fundusz Rozwoju, poprzez oferowanie pożyczek na preferencyjnych warunkach, chce wspomóc działalność tego typu przedsiębiorstw.

Prowadzisz firmę zatrudniającą mniej niż 10 osób, a roczny obrót nie przekracza 2 mln euro? Należysz do grona mikroprzedsiębiorstw. Jeżeli natomiast zatrudniasz mniej niż 50 osób, a roczne obroty nie są większe niż 10 mln euro, jesteś małym przedsiębiorstwem. W przypadku zatrudniania od 50-ciu do 250-ciu pracowników i rocznych obrotów na poziomie nieprzekraczającym 50 mln euro, należysz do grona średnich przedsiębiorstw.

Gdzie można wziąć pożyczkę?

Jeśli już zdecydowałeś się na pożyczkę i wiesz, że spełniasz określone wymagania, zacznij działać! Złóż wniosek u jednego z aktualnych Regionalnych Pośredników Finansowych (RPF). Wcześniej jednak sprawdź, w jakich miastach obejmujących województwo dolnośląskie działają biura RPF i nawiąż bezpośredni kontakt.

Gdzie można uzyskać wsparcie?

Dolnośląski Fundusz Rozwoju organizuje programy wsparcia dla dolnośląskich firm w oparciu o finansowe instrumenty zwrotne, tj. pożyczki, gwarancje, poręczenia, instrumenty quasi-kapitałowe i kapitałowe. Przekazywane przedsiębiorcom środki powracają do funduszu i są ponownie inwestowane w rozwój dolnośląskiej gospodarki.