fbpx

Ułatwienia dostępu

Regionalne Reporeczenie

Dla kogo

dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego (brak minimalnego okresu działania firmy), którym Dolnośląski Fundusz Gospodarczy na podstawie umowy z DFR oferuje poręczenia zobowiązań zabezpieczonych Regionalnym reporęczeniem.

Na jaki cel

– Poręczenie kredytu obrotowego/pożyczki obrotowej
– Poręczenie wadialne
– Poręczenie leasingu operacyjnego
– Poręczenie transakcji faktoringowych

Na jakich warunkach

– Maksymalna wartość jednostkowego poręczenia dla MŚP: 1.500.000 zł
– Maksymalna łączna wartość poręczeń udzielonych jednemu MŚP: 1.500.000 złł
– Maksymalny czas trwania poręczenia 5 lat

Dlaczego warto

Prowadzisz działalność na terenie Wrocławia lub innej miejscowości w województwie dolnośląskim? Jeżeli jednocześnie poszukujesz środków na rozwój firmy lub wydatki bieżące, znajdujesz się we właściwym miejscu. Regionalne reporęczenie to mechanizm finansowy, umożliwiający udzielanie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom wsparcia w formie poręczeń kredytu obrotowego/pożyczki obrotowej lub leasingu operacyjnego, wadiów i transakcji faktoringowych.


Maksymalna wartość poręczeń udzielanych jednemu MŚP to aż 1.500.000 zł. Czas trwania poręczenia zabezpieczonego Regionalnym reporęczeniem wynosi 5 lat z możliwością wcześniejszego zakończenia.

Kto może skorzystać z poręczenia?

Poręczenie to atrakcyjna oferta dla wielu przedsiębiorstw. Aby jednak móc ubiegać się o taką formę wsparcia finansowego, trzeba spełnić dwa główne kryteria: być mikro, małą lub średnią firmą oraz działać na terenie województwa dolnośląskiego. Ze szczegółami oferty można zapoznać się poprzez kontakt z naszym Pośrednikiem Finansowym: Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Spółka z o.o., ul. Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław.

Jakie są rodzaje Regionalnego reporęczenia?

Przedsiębiorca może się starać o poręczenie kredytu obrotowego lub pożyczki obrotowej, wadium niezbędnego w przetargu, leasingu operacyjnego i transakcji faktoringowych.

Jakie są warunki Regionalnego reporęczenia?

Tego rodzaju wsparcie dla firm pozwala poręczyć kwotę do 1 500 000 zł. Maksymalny okres poręczenia wynosi 5 lat. Maksymalna wartość jednostkowego poręczenia dla MŚP wynosi: do 80 % kwoty głównej przy poręczeniach do 500.000 zł i do 70 % kwoty głównej przy poręczeniach pow. 500.000 do 1.500.000 zł.

Jakie korzyści można uzyskać korzystając z Regionalnego reporęczenia?
Dzięki Regionalnemu reporęczeniu przedsiębiorca osiąga wiele korzyści. Dla tych przedsiębiorców, którzy ubiegają się o środki obrotowe w banku np. w celu zwiększenia produkcji, a nie posiadają odpowiednich zabezpieczeń uzyskane poręczenie rozwiązuje problem. Jest to odpowiednia oferta również dla tych MŚP, którzy posiadają wymagane przez instytucje finansowe zabezpieczenie np. nieruchomość, ale nie chcą blokować swobody dysponowania nią. Z kolei przedsiębiorcy uczestniczący w przetargach dzięki poręczeniu wadialnemu nie muszą blokować swoich środków na opłacenie wadium. Inną korzyścią dla zainteresowanych przedsiębiorców jest ułatwienie w pozyskaniu usług faktoringowych, jak również leasingu operacyjnego.

Czy moja firma jest mikro-, małym czy średnim przedsiębiorstwem?

Poręczenie oferowane przez Pośrednika Finansowego wyłonionego przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju przeznaczone jest dla mikro, małych oraz średnich firm. To, czy Twoje przedsiębiorstwo należy do jednej z powyższych grup, zależy od kilku czynników, w tym: liczby pracowników, rocznego obrotu oraz całkowitego bilansu rocznego.

Firma jest mikroprzedsiębiorstwem, jeśli zatrudnia nie więcej niż 10 pracowników, osiąga obrót roczny mniejszy niż 2 mln euro, a całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro. Jeśli jesteś małą firmą, zatrudniasz do 50 pracowników, osiągasz obrót roczny mniejszy niż 10 euro, zaś całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro. Średnie przedsiębiorstwo zatrudnia od 50-ciu do 250-ciu pracowników, bilans roczny jest mniejszy niż 50 mln euro, zaś całkowity bilans roczny nie może być mniejszy od 43 mln euro.

Gdzie można uzyskać Regionalne reporęczenie?

Jeśli chcesz pozyskać zabezpieczenie dodatkowych środków na rozwój przedsiębiorstwa, zgłoś się do naszego Pośrednika Finansowego: Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Spółka z o.o. ., ul. Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław.

Gdzie można uzyskać wsparcie?

Dolnośląski Fundusz Rozwoju organizuje programy wsparcia dla dolnośląskich firm w oparciu o finansowe instrumenty zwrotne, tj. pożyczki, gwarancje, poręczenia, instrumenty quasi-kapitałowe i kapitałowe. Przekazywane przedsiębiorcom środki powracają do funduszu i są ponownie inwestowane w rozwój dolnośląskiej gospodarki.