Skontaktuj się z nami

Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o. o.

Godziny otwarcia: 8:00 - 16:00
Wrocławski Park Technologiczny
            Budynek DELTA
            ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
biuro@dfr.org.pl
71 736-06-20

Regon: 021856029
NIP: 8971782009
KRS: 0000415829

Biuro Spółki
tel. 71 736-06-20
biuro@dfr.org.pl

Inspektor Ochrony Danych 
Marcin Soczko
iod@dfr.org.pl

Klauzula informacyjna dla celów kontaktowych:

Administratorem podanych w korespondencji danych osobowych jest Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Duńskiej 9 we Wrocławiu.

Wysłanie poczty elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt w celu udzielenia odpowiedzi i przetwarzanie danych w tym celu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), następnie dane osobowe mogą być przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcami danych są pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty, którym Administrator może powierzyć działania wynikające z realizacji w/w celów, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania; dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody albo momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub innych.

Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody (np. w ten sam sposób, w jaki została wyrażona); a ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O.O.

Adres: ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
tel. 71 736-06-20