Kontakt:

  Wszystkie powyższe pola są obowiązkowe

  Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o. o.

  Godziny otwarcia:

  8:00–16:00

  Siedziba:

  Dolnośląski Fundusz Rozwoju
  al. Kasztanowa 3a-5
  53-125 Wrocław

  Inspektor Ochrony Danych: 
  Joanna Grzelińska–Darłak
  iod@dfr.org.pl; tel. +48 505 743 358

  Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (plik).

  Klauzula informacyjna dla celów kontaktowych:

  Administratorem podanych w korespondencji danych osobowych jest Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy al. Kasztanowej 3a-5
  we Wrocławiu.

  Wysłanie poczty elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt w celu udzielenia odpowiedzi i przetwarzanie danych w tym celu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), następnie dane osobowe mogą być przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Odbiorcami danych są pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty, którym Administrator może powierzyć działania wynikające z realizacji w/w celów, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania; dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody albo momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub innych. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody (np. w ten sam sposób, w jaki została wyrażona); a ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

  Zmień wielkość
  Kontrast