DFR INWESTYCYJNY

to projekt realizowany przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju,
którego celem jest inwestowanie wiedzy i środków finansowych
w rozwój firm sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
z Dolnego Śląska.

Dolnośląski Fundusz Rozwoju należy w 100%
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

----

DFR inwestycyjny jest projektem realizowanym w ramach struktur publicznych
przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju, dysponujący środkami post-Jeremie
w wysokości 400 mln zł.

Działamy na zasadach komercyjnych i dbamy, aby nasze inwestycje były rentowne,
możliwie bezpieczne,a suma środków, którymi wspieramy sektor MŚP, stale rosła.

Każda zarobiona złotówka, która powraca do funduszu, jest ponownie inwestowana
w rozwój dolnośląskiej gospodarki.

Naszą misją jest wspieranie innowacyjnych i szybko rozwijających się firm z regionu
Dolnego Śląska, należących do sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Dzięki współpracy z wieloma ekspertami branżowymi i ludźmi świata biznesu możemy
udzielać wsparcia nie tylko finansowego, ale również biznesowego i technologicznego.

Jesteśmy nowoczesną organizacją, zarządzaną wg najwyższych standardów inwestorskich.

 

 

Inwestujemy

Projekt DFR inwestycyjny polega na inwestowaniu kapitału
w różnego rodzaju przedsięwzięcia firm
z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Struktura finansowania zależna jest od fazy rozwoju projektu
i jego specyfiki oraz preferencji właściciela.

 

 

Formy finansowania

Finansowanie kapitałowe np. obejmowanie udziałów lub zakup akcji.
Finansowanie dłużne np. udzielanie pożyczek lub obejmowanie
emisji obligacji, długu podporządkowanego, niezabezpieczonego,
mezzanine, z możliwością konwersji na udziały lub akcje.
Finansowanie mieszane udziałowe i dłużne

 

PRODUKTY INDYWIDUALNIE DOPASOWANE

 

 

Pro Start

To produkt skierowany do przedsiębiorców, którzy mają dopiero pomysł na biznes albo pracują nad stworzeniem produktu.

Pro Development

Jest skierowany do przedsiębiorstw znajdujących się w fazie rozwoju lub wczesnej ekspansji, będących spółkami prawa handlowego.

Krzysztof Górka

 

Krzysztof Górka

Prezes Zarządu

+48 501 828 751

k.gorka@inwestycyjny.dfr.org.pl

 

Aleksandra Koperczak

Analityk Inwestycyjny

+48 514 070 008

a.koperczak@inwestycyjny.dfr.org.pl