fbpx

Ułatwienia dostępu

Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna

Szczegóły oferty:

Na jakich warunkach

– Maks. kwota pożyczki: od 1 do 2 mln zł
– Oprocentowanie: od 8,17%
– Prowizja: 0%
– Maks. okres spłaty: 7 lat
– Wysokość wkładu własnego: 10%
– Bez ukrytych kosztów i produktów powiązanych

Dla kogo

Dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego na obszarze gminy, która znajduje się na tym wykazie (brak minimalnego okresu działania firmy).

Na jaki cel

Na wydatki inwestycyjne oznaczające ponoszenie nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne z wyłączeniem zakupu nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności).

Dlaczego warto

Prowadzisz działalność na terenie województwa dolnośląskiego, w wybranych gminach z kategorii tzw. “Białych Plam”? Jeżeli poszukujesz środków na rozwój firmy, znajdujesz się we właściwym miejscu. Pożyczki inwestycyjne dla przedsiębiorstw oferowane przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju to szansa dla Ciebie. Możesz ubiegać się o wsparcie finansowe – od 1 000 000 do 2 000 000 zł z przeznaczeniem na cele inwestycyjne.

Pożyczka inwestycyjna dla przedsiębiorstw to forma wsparcia finansowego oferowanego na preferencyjnych warunkach. W takiej formie daje przedsiębiorstwom szerokie możliwości. Pozwala pozyskać środki – z możliwością ich zwrotu w okresie 5 lat, w formie rat dopasowanych do kondycji finansowej firmy.

Kto może skorzystać z pożyczki inwestycyjnej?

Pożyczka inwestycyjna dla firm oferowana przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju to atrakcyjna oferta dla wielu przedsiębiorstw. Aby jednak móc ubiegać się o taką formę wsparcia finansowego, trzeba spełnić dwa główne kryteria: być mikro, małą lub średnią firmą oraz działać na terenie województwa dolnośląskiego, w wybranych gminach z kategorii tzw. "Białych Plam".

Pożyczka inwestycyjna dla firm udzielana jest tym przedsiębiorstwom, które potrzebują dodatkowych środków na rozwinięcie działalności i złożą wniosek o wsparcie finansowe. Jeżeli więc masz w planach zwiększyć produkcję, oferować nowe produkty/usługi, to pożyczka na inwestycję jest rozwiązaniem dedykowanym właśnie Tobie.

Na jaki cel pożyczka może zostać przeznaczona?

Przeznaczenie pieniędzy pochodzących z uzyskanej pożyczki inwestycyjnej jest ściśle określone. W przeciwieństwie do regionalnej pożyczki obrotowej, przedsiębiorca nie może przeznaczyć uzyskanych środków na dowolny cel, lecz wyłącznie na cele sprecyzowane w zawieranej umowie. Dlatego przed złożeniem wniosku, należy zapoznać się z ogólnymi warunkami udzielania pożyczek.

Jeśli chodzi o pożyczkę na inwestycję dla firm, z uzyskanych pieniędzy można pokryć wydatki związane z nabywaniem rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych oraz prawnych. Środki nie mogą być natomiast przeznaczone na zakup nieruchomości (gruntów, budynków) – w tym celu należy ubiegać się o pożyczkę hipoteczną dla przedsiębiorstw.

Jakie są warunki naszej pożyczki inwestycyjnej?

Pożyczka inwestycyjna dla przedsiębiorstw to wsparcie finansowe, którego na korzystnych warunkach udziela Dolnośląski Fundusz Rozwoju. Dzięki temu firmy mają dostęp do dodatkowych środków w sytuacji braku zabezpieczeń oraz historii kredytowej. Pożyczka inwestycyjna może okazać się dużo tańsza, i zawierana w oparciu o uproszczone formalności.

Tego rodzaju wsparcie dla firm pozwala uzyskać kwotę do 2 000 000 zł. Maksymalny okres spłaty wynosi 7 lat. Oprocentowanie zaczyna się już od 8,17%, zaś prowizja wynosi 0%. Przedsiębiorca zobowiązany jest jednak wnieść wkład własny w wysokości 10%.

Jakie korzyści można uzyskać korzystając z naszej pożyczki inwestycyjnej?

Pożyczka inwestycyjna dla firm to forma wsparcia finansowego na bardzo atrakcyjnych warunkach, dzięki czemu przedsiębiorca osiąga wiele korzyści. Pozyskuje dodatkowe środki z możliwością przeznaczenia na cele inwestycyjne - uzyskane w ten sposób pieniądze pomagają nie tylko prężnie prowadzić biznes, ale i rozwijać możliwości w zakresie np. zwiększania produkcji.

Pożyczka inwestycyjna dla firm to rozwiązanie finansowe, dzięki któremu otworzysz kolejne placówki, uruchomisz dodatkowe linie produkcyjne czy rozszerzysz działalność o dodatkowe usługi. Pozyskane pieniądze pozwolą również na unowocześnienie elementów majątku trwałego. Otrzymasz w ten sposób szansę na dostosowanie swojego przedsiębiorstwa do standardów norm krajowych oraz unijnych.

Czy moja firma jest mikro-, małym czy średnim przedsiębiorstwem?

Pożyczka inwestycyjna oferowana przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju przeznaczona jest dla mikro, małych oraz średnich firm. To, czy Twoje przedsiębiorstwo należy do jednej z powyższych grup, zależy od kilku czynników, w tym: liczby pracowników, rocznego obrotu oraz całkowitego bilansu rocznego. Zanim złożysz wniosek sprawdź, czy należysz do którejś z grup.

Firma jest mikroprzedsiębiorstwem, jeśli zatrudnia nie więcej niż 10 pracowników, osiąga obrót roczny mniejszy niż 2 mln euro, a całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro. Jeśli jesteś małą firmą, zatrudniasz do 50 pracowników, osiągasz obrót roczny mniejszy niż 10 euro, zaś całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro. Średnie przedsiębiorstwo zatrudnia od 50-ciu do 250-ciu pracowników, bilans roczny jest mniejszy niż 50 mln euro, zaś całkowity bilans roczny nie może być mniejszy od 43 mln euro.

Gdzie można wziąć pożyczkę?

Interesuje Cię pożyczka inwestycyjna dla firm? Jeśli chcesz pozyskać dodatkowe środki na rozwój przedsiębiorstwa, Dolnośląski Fundusz Rozwoju proponuje pożyczkę na korzystnych warunkach. Jeśli spełniasz kryteria, zgłoś się do jednego z Regionalnych Pośredników Finansowych - biura znajdziesz w konkretnych miastach województwa dolnośląskiego.

Gdzie można uzyskać wsparcie?

Dolnośląski Fundusz Rozwoju organizuje programy wsparcia dla dolnośląskich firm w oparciu o finansowe instrumenty zwrotne, tj. pożyczki, gwarancje, poręczenia, instrumenty quasi-kapitałowe i kapitałowe. Przekazywane przedsiębiorcom środki powracają do funduszu i są ponownie inwestowane w rozwój dolnośląskiej gospodarki.