fbpx

Ułatwienia dostępu

Regionalna Pozyczka Obrotowa

Linia Finansowa dla Pośredników Finansowych

Szczegóły oferty:

Dla kogo

Dla Pośredników Finansowych wybranych przez BGK w drodze postępowania nr DZZK.89.DIF.2019 o udzielenie zamówienia na wdrażanie Instrumentu Finansowego „Pożyczka Rozwojowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Na jaki cel

Na sfinansowanie wymaganego Wkładu Pośredników Finansowych do jednostkowych pożyczek dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa dolnośląskiego udzielonych w ramach realizacji zamówienia nr DZZK.89.DIF.2019.

Na jakich warunkach

Linia Finansowa udzielana jest na warunkach rynkowych z okresem spłaty do 10 lat z możliwością karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy. Wartość Linii Finansowej nie może przekroczyć 10% portfela udzielonych i wypłaconych jednostkowych pożyczek w ramach zamówienia podstawowego lub/i prawa opcji. Wypłata środków z Linii Finansowej odbywa się w transzach w powiązaniu z transzami wypłacanymi przez BGK w ramach zamówienia publicznego.

Okres naboru wniosków

Nabór Wniosków o udzielenie Linii Finansowej odbywa się w trybie ciągłym, od dnia następującego po dniu zamieszczenia informacji o rozpoczęciu naboru wniosków na stronie internetowej DFR do dnia opublikowania na tej stronie informacji o zakończeniu lub zawieszeniu naboru.

Gdzie złożyć Wniosek o udzielenie Linii Finansowej?

Dolnośląski Fundusz Rozwoju organizuje programy wsparcia dla dolnośląskich firm w oparciu o finansowe instrumenty zwrotne, tj. pożyczki, gwarancje, poręczenia, instrumenty quasi-kapitałowe i kapitałowe. Przekazywane przedsiębiorcom środki powracają do funduszu i są ponownie inwestowane w rozwój dolnośląskiej gospodarki.