fbpx

Ułatwienia dostępu

pozyczki na rozwoj

Pożyczki na Rozwój

oprocentowanie już od 2,39%

Wsparcie można uzyskać u naszych partnerów:

Kto może skorzystać?

Mikro, mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu przepisów załącznika nr I do rozporządzenia Komisji WE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.) z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego lub prowadzący działalność gospodarczą, np. w postaci oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa, wpisany do CEIDG lub do rejestru przedsiębiorców KRS przed 01.01.2020 r., zmagający się ze skutkami wywołanymi epidemią Covid 19, w szczególności spadkiem przychodów, zmniejszeniem zatrudnienia, ograniczeniem inwestycji rozwojowych, przerwaniem łańcucha dostaw, zmianą struktury popytu i podaży, inflacją, a w szczególności działający w branżach istotnych dla regionu, m.in. turystyka, usługi noclegowe, gastronomia.

POŻYCZKA OBROTOWA (PO)

Środki z Pożyczki Obrotowej pozyskane w ramach programu Pożyczki na Rozwój zgodnie z obowiązującymi warunkami muszą zostać wykorzystane na bieżące wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą m.in. zakup środków obrotowych niezbędnych do prowadzonej działalności, bieżące wydatki firmy związane z funkcjonowaniem, np. energia elektryczna, wynagrodzenia, usługi prawne lub księgowe.

Pożyczka dostępna na preferencyjnych warunkach z oprocentowaniem 2,39%.

POŻYCZKA INWESTYCYJNA (PI)

Środki z Pożyczki Inwestycyjnej pozyskane w ramach programu Pożyczki na Rozwój zgodnie z obowiązującymi warunkami muszą zostać przeznaczone na wydatki inwestycyjne, czyli nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności)

Dolnośląski Fundusz Rozwoju organizuje programy wsparcia dla dolnośląskich firm w oparciu o finansowe instrumenty zwrotne, tj. pożyczki, gwarancje, poręczenia, instrumenty quasi-kapitałowe i kapitałowe. Przekazywane przedsiębiorcom środki powracają do funduszu i są ponownie inwestowane w rozwój dolnośląskiej gospodarki.

Pożyczka rozwojowa dla województwa dolnośląskiego - DFR Dolny Śląsk

Pożyczka rozwojowa dla województwa dolnośląskiego - DFR Dolny Śląsk

Prowadząc przedsiębiorstwo i chcąc osiągnąć sukces, nie można zapominać o inwestycjach i dbaniu o nieustanny rozwój. Tylko wówczas możliwe staje się osiąganie oczekiwanych zysków. Niestety,  mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa borykają się z brakiem odpowiednich środków finansowych. Rozwiązaniem w takim przypadku może okazać się wsparcie finansowe oferowane przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju. Ofertę DFR stanowią preferencyjne pożyczki, poręczenia finansowe i gwarancje dla firm. Spółka stawia na skuteczne programy wsparcia, które pozwalają realizować różne przedsięwzięcia inwestycyjne i rozwojowe. DFR wspiera rozwój innowacyjności na Dolnym Śląsku.

Czym jest pożyczka rozwojowa?

Dolny Śląsk zajmuje czołowe miejsca w kraju w wielu dziedzinach życia – nie inaczej jest, jeśli chodzi o biznes. W 2019 roku w naszym regionie działało przeszło 382 tysiące podmiotów gospodarczych – stanowi to ponad 8% przedsiębiorstw, które funkcjonują w Polsce. Co to oznacza? Dolny Śląsk zajmuje wysokie, bo 5 miejsce, wśród innych województw. Kiedy przyjrzymy się dolnośląskim przedsiębiorcom, to okazuje się, że aż co trzecia osoba fizyczna, która zdecydowała się na własny biznes, działa na terenie Wrocławia. W 2021 roku wrocławianie zarejestrowali blisko 12 tysięcy firm. Wychodząc naprzeciw dolnośląskim przedsiębiorcom, oferujemy pożyczki rozwojowe. Jesteśmy wyspecjalizowaną regionalną instytucją finansową, która umożliwia realizację przedsięwzięć rozwojowych. Cel, który przyświeca naszej działalności to przede wszystkim likwidacja barier w dostępie do kapitału. Robimy to, oferując liczne pożyczki, poręczenia, a także inne instrumenty finansowe. Z naszą pomocą podejmowanie decyzji inwestycyjnych jest zdecydowanie łatwiejsze. Ułatwiamy realizację wielu działań, dzięki czemu przyczyniamy się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw działających na terenie Dolnego Śląska. Nasze działania wspierają zmiany strukturalne, która zachodzą w dolnośląskim sektorze gospodarki. Dzięki nam ten region Polski może intensywnie się rozwijać, stając się atrakcyjnym miejscem do inwestowania dla polskich i zagranicznych inwestorów. Pożyczki na Rozwój to instrument finansowy, który został stworzony z myślą o mikro, małych i średnich firmach. Takiej pożyczki udzielać można zarówno na cele inwestycyjne, jak i  obrotowe..  Pożyczka jest skierowana do firm zmagających się ze skutkami wywołanymi pandemią COVID. Ten instrument finansowy przeznaczony jest dla tych, którzy nie chcą martwić się koniecznością wniesienia wkładu własnego - pożyczki rozwojowe są bowiem dostępne bez niego. Ogromnym atutem tej formy wsparcia jest korzystne, preferencyjne oprocentowanie.   

Dlaczego pożyczka na rozwój jest ważna dla regionu?

Historia naszej spółki rozpoczęła się w 2012 roku. Przez ponad 10 lat obecności na rynku udało się nam wesprzeć wiele dolnośląskich firm.. Spółki została powołana przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Jesteśmy członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju. Prowadząc naszą działalność, dbamy o rozwój konkurencyjności i inoowacyjności regionu Dolnego Śląska. Wspieranie innowacji w przedsiębiorstwach, zwiększenie ich konkurencyjnościto najlepszy sposób, aby przyciągnąć do regionu inwestorów, a także stworzyć nowe miejsca pracy. W efekcie na terenie województwa dolnośląskiego mogą działać firmy przyciągające kapitał z innych regionów Polski. Korzystając ze wsparcia naszej instytucji finansowej, zadbać więc nie tylko o swoją firmę, ale również region, w którym prowadzisz działalność.

Finansowanie Wrocław i dolnośląskie

Decydując się na skorzystanie z oferty usług finansowych Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, masz do wyboru różne formy wsparcia. W efekcie jako przedsiębiorca możesz zdecydować się na taki instrument, który najlepiej wpisuje się w Twoje indywidualne potrzeby. Prowadząc działalność gospodarczą na terenie zarówno Wrocławia, jak i całego województwa dolnośląskiego, możesz uzyskać środki finansowe, które możesz przeznaczyć na przykład na zakup maszyn i urządzeń, sprzętu produkcyjnego oraz sfinansować wydatki bieżące związane z prowadzoną działalnością. .  Oferujemy wsparcie, które oparte jest o instrumenty zwrotne, w tym::
  • pożyczki;
  • gwarancje;
  • poręczenia;
  • instrumenty kapitałowe;
  • instrumenty quasi-kapitałowe.
Proponujemy poręczenia kredytów, leasingowych, a także transakcji wadialnych i faktoringowych. Realizowane przez nas zadania obejmują w sumie kwotę 400 milionów złotych!

Finansowanie kapitałowe 

Jako wyspecjalizowana regionalna instytucja finansowa oferujemy wsparcie kapitałowe dla firm działających na terenie Dolnego Śląska. Jeśli nie dysponujesz odpowiednim kapitałem, aby skutecznie rozwijać swoją firmę, możesz zgłosić się do nas. Oferujemy środki finansowe, dzięki którym możliwe jest efektywne dokapitalizowanie firmy. Dotujemy kapitał obrotowy, znacznie zwiększając możliwości, jakie posiadają przedsiębiorstwa działające na terenie województwa dolnośląskiego. Zakres naszej działalności obejmuje również między innymi pomoc de minimis, która może mieć różną formę. Jest to rodzaj wsparcia adresowany do tych przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać.  Od początku działalności DFR na rynku zatrudniamy wyłącznie doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników, którzy świetnie znają się na tym, co robią. Posiadają rozległą wiedzę w zakresie dotacji z funduszy europejskich oraz innych instrumentów pomocowych. 

Finansowanie dłużne

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom przedsiębiorców, oferujemy również finansowanie dłużne. Jest to skuteczny sposób pozwalający sfinansować przedsiębiorstwo bez konieczności angażowania własnych środków. Jeśli jako właściciel firmy zdecydujesz się na takie rozwiązanie, nie musisz martwić się również tym, że przekażesz kontrolę nad własnym biznesem podmiotom zewnętrznym. W przypadku finansowania dłużnego niezbędna jest oczywiście spłata zobowiązania. Na wysokość rat wpływa kwota pożyczki, która powinna być dopasowana do Twoich możliwości finansowych. Konieczne może okazać się zabezpieczenie, które pozwoli Ci uniknąć poważnych problemów, jeśli z jakiegoś powodu nie będzie w stanie spłacać kolejnych rat. Finansowanie dłużne to rozwiązanie dla firm różnej wielkości. Sprawdza się w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Pamiętaj, że inwestycje współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju mogą być naprawdę różne.

Finansowanie mikrofirm

Nasza instytucja finansowa nie zapomina również o mikrofirmach, których na polskim rynku działa naprawdę wiele.  Za sprawą finansowania mikroprzedsiębiorstw  możliwe jest zwiększenie ich konkurencyjności na rynku. Udzielenie pożyczki odbywa się sprawnie i szybko. Pożyczka inwestycyjna może zostać przeznaczona na inwestycje. To oznacza, że taką jedną pożyczkę można przeznaczyć między innymi na zakup rzeczowych aktywów trwałych, w tym maszyn, urządzeń oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie można pozyskanymi z niej środkami finansować zakupu gruntów, a także budynków, które w sposób trwały są z gruntem związane.

Pożyczka na rozwój biznesu dolnośląskie

Finansowanie przedsięwzięć na terenie województwa dolnośląskiego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa dolnośląskiego to świetny sposób na rozwój biznesu. Pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe.  Uzyskanie wsparcia finansowego na prowadzenie działalności gospodarczej z pomocą naszej instytucji finansowej jest naprawdę proste. W razie potrzeby nasi pracownicy wyjaśnią wszystkie wątpliwością, odpowiadając na pojawiające się pytania. Od początku działalności dbamy o lokalnych przedsiębiorców, wiedząc, że rozwój mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw to ogromna szansa na regionu. Nasza działalność stanowi wkład w przyszłość Dolnego Śląska. Pożyczki na Rozwój to idealne rozwiązanie dla wszystkich przedsiębiorców, którzy mierzą się ze skutkami pandemii COVID 19. Jeśli notujesz spadek przychodów, musiałeś zmniejszyć zatrudnienie lub ograniczyć inwestycje rozwojowe, zmagasz się z przerwanymi łańcuchami dostaw, nasze wsparcie jest dla Ciebie.

Pożyczka na rozwój działalności

Działając na terenie województwa dolnośląskiego, przedsiębiorca może otrzymać wsparcie finansowe na rozwój biznesu. Korzystając z oferty Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, możesz skutecznie rozwijać swoją firmę, czyniąc ją bardziej konkurencyjną na rynku.  Jeśli działasz na terenie województwa dolnośląskiego, szukasz skutecznych form wsparcia dla prowadzonej przez siebie działalności, stawiasz na przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji, nie czekaj. Skontaktuj się z nami jak najszybciej. Gwarantujemy profesjonalne wsparcie w ubieganiu się o dodatkowe środki finansowe, dzięki którym Twoja firma wejdzie na nowy poziom rozwoju. Zapraszamy!