fbpx

Ułatwienia dostępu

o nas

O projekcie

Dolnośląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. realizuje jako Partner wraz z Liderem Partnerstwa, tj. Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. realizuje projekt pn.: „Rozwój infrastruktury służącej wsparciu MMŚP we Wrocławiu poprzez utworzenie kompleksu nowoczesnych inkubatorów przedsiębiorczości”, nr RPDS.01.03.01-02-0003/21-00.

Projekt jest realizowany w ramach:
Działania: 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Poddziałania: 1.3.1
Rozwój przedsiębiorczości – konkurs horyzontalny
Schemat: 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2024-2020.

Wartość projektu – 65 730 746,58 zł
Wkład Funduszy Europejskich – 45 442 759,83 zł

Przedmiotem projektu jest stworzenie kompleksowej infrastruktury służącej inkubacji przedsiębiorstw i wspierających rozwój branż stanowiących inteligentne specjalizacje Dolnego Śląska, wskazanych w Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030. Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez zwiększenie dostępu do profesjonalnej infrastruktury służącej wsparciu MMŚP.

Planowane efekty projektu
- rozbudowa istniejącej infrastruktury służącej wsparciu działalności dolnośląskich przedsiębiorstw
- zapewnienie infrastruktury inkubacyjnej dla przedsiębiorstw, w tym dostęp do profesjonalnie wyposażonych pomieszczeń (w tym m.in.: laboratorium fotogrametrii, laboratorium motion capture, studio nagrań)
- poprawa jakości i innowacyjności usług świadczonych na rzecz przedsiębiorstw
- podnoszenie kwalifikacji i wiedzy pracowników MMŚP oraz pracowników instytucji otoczenia biznesu
- tworzenie warunków dla transferu nowoczesnych technologii
- umacnianie współpracy między środowiskiem biznesowym a nauką na rzecz wspólnie realizowanych projektów
- tworzenie infrastruktury inkubacyjnej w pełni dostępnej i dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych

Rezultaty realizacji projektu:
- nowoczesna infrastruktura inkubacyjna dla przedsiębiorstw
- wsparcie co najmniej 80 MMŚP
- utworzenie 3 nowych miejsc pracy

FEDDS kolor poziom 1536x163 1