O Jeremie

JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) to program Unii Europejskiej, wspierający mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz start-upy. Inicjatywa zapewnia dostęp do finansowania działalności gospodarczej na warunkach korzystniejszych niż w instytucjach komercyjnych.

Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. udzielał pożyczek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Środki pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

worki

Sprawdź, czy Twoja firma spełnia definicję MŚP

 wallet

ojeremie

Możesz również skorzystać z kwalifikatora na stronie PARP kwalifikator.een.org.pl

Podsumowanie projektów w ramach inicjatywy JEREMIE

 

W latach 2013 – 2015 Dolnośląski Fundusz Rozwoju zrealizował trzy projekty w ramach inicjatywy JEREMIE, dzięki którym wsparcie uzyskało 209 przedsiębiorców z Dolnego Śląska. Dolnośląski Fundusz Rozwoju udzielił 223 pożyczek na łączną kwotę 37 305 168,45 zł. Większość, bo ok. 60% pożyczek została przeznaczona na zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, środki transportu itp., a prawie 40% na zakup, budowę lub remont budynków lub lokali użytkowych. Atrakcyjne warunki (niskie oprocentowanie, bez prowizji) spowodowały, że oferta Funduszu cieszyła się dużym zainteresowaniem dolnośląskich przedsiębiorców, w tym 23% rozpoczynających działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy w związku z uzyskaniem pożyczek zadeklarowali utworzenie 235 miejsc pracy.

4_stroke

baner3