fbpx

Ułatwienia dostępu

Cezary Przybylski

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

DFR to fundusz na długie lata. Taki jest zamysł, aby pieniądz służył odpowiedzialnie i pożytecznie, latami. Program pożyczek i poręczeń w ramach Inicjatywy JEREMIE (RPO WD 2007-2013) zdał w województwie dolnośląskim egzamin – pieniądze trafiły do blisko 6 tysięcy przedsiębiorstw i są sukcesywnie przez nie zwracane. Dlatego Zarząd Województwa zdecydował o kontynuowaniu tego typu wsparcia i podjęliśmy, jako pierwsi w Polsce, decyzję o powołaniu specjalnego funduszu, jakim jest dziś DFR. To dolnośląska instytucja finansowa, która ma przede wszystkim pomagać przedsiębiorcom i wypełniać lukę finansową i kapitałową. Fundusz wpiera mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, co jest spójne z wizją gospodarki samorządu Dolnego Śląska. Tylko w minionym 2018 roku dolnośląskie firmy skorzystały z pożyczek na kwotę 200 mln złotych. Tak to ma dalej działać, takie perpetuum mobile dla dolnośląskiego biznesu. Polecam produkty DFR dolnośląskim przedsiębiorcom.
DFR_Cezary_Przybylski_rect-2-e1507015400901
Rektor_2-e1551695798214

prof. dr hab. Andrzej Kaleta

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu współpracuje z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju w kilku obszarach. DFR jest partnerem merytorycznym m.in. Szkoły Lokalnych Liderów, gdzie w trakcie spotkań studenci Uniwersytetu Ekonomicznego zdobywają pierwsze doświadczenia we współpracy z instytucjami samorządowymi i biznesem. Budowanie takich kompetencji wśród młodych ludzi pozwoli w przyszłości intensyfikować relacje między nauką, instytucjami życia publicznego i biznesem. I tu wkraczamy w drugi obszar współpracy uczelni i DFR w postaci budowania platformy spotkań ludzi z różnych środowisk. Wspólnie z DFR w październiku 2018 wspólnie zorganizowaliśmy kongres ekonomiczny 365 Timing Economic Congress, który był poświęcony znaczeniu czasu w procesach społeczno-gospodarczych. Wnioski z dwudniowej dyskusji w gronie przedsiębiorców, naukowców i samorządowców pozwoliły jeszcze bardziej zbliżyć do siebie te środowiska. Wnioskiem nadrzędnym z tych dyskusji jest to, że przedsięwzięcia gospodarcze nie powinny istnieć obok nauki, a wzajemnie się przenikać, w odpowiednim czasie, jeśli w Polsce, na Dolnym Śląsku chcemy poprawiać naszą globalną konkurencyjność i budować dobrobyt tu, na miejscu. Bez żadnych wątpliwości Dolnośląski Fundusz Rozwoju jest organizacją skupioną na celach prorozwojowych regionu i jednocześnie ukierunkowaną na rozwój szeroko pojętej edukacji ekonomicznej i aktywności przedsiębiorczej wśród mieszkańców Dolnego Śląska, w tym szczególnie wrażliwą na potrzeby ludzi nauki i studentów.