Cezary Przybylski

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

DFR to fundusz na długie lata. Taki jest zamysł, aby pieniądz służył odpowiedzialnie i pożytecznie, latami. Program pożyczek i poręczeń w ramach Inicjatywy JEREMIE (RPO WD 2007-2013) zdał w województwie dolnośląskim egzamin - pieniądze trafiły do blisko 6 tysięcy przedsiębiorstw i są sukcesywnie przez nie zwracane. Dlatego Zarząd Województwa zdecydował o kontynuowaniu tego typu wsparcia i podjęliśmy, jako pierwsi w Polsce, decyzję o powołaniu specjalnego funduszu, jakim jest dziś DFR. Dzięki temu fundusz dysponować będzie środkami post-JEREMIE, których całkowita wartość to blisko 400 mln zł. W 2016 roku powierzyliśmy Spółce realizację pierwszego programu pożyczkowego. DFR jako pierwszy w Polsce udzielił pożyczek ze środków post-JEREMIE. Przez kilka miesięcy fundusz udzielił poprzez sieć, wyłonionych regionalnych pośredników finansowych ponad 13 mln zł pożyczek. Tak to ma dalej działać, takie perpetuum mobile dla dolnośląskiego biznesu. Polecam produkty DFR dolnośląskim przedsiębiorcom.

Cezary Przybylski


Jerzy Michalak

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

Dolnośląski Fundusz Rozwoju jest wyspecjalizowaną instytucją finansową, która ma za zadanie zbudowanie trwałego wieloletniego sytemu finansowania przedsiębiorstw za pomocą zwrotnych instrumentów finansowych. Fundusz jest na początku drogi, ale w niedalekiej przyszłości będzie wykorzystywać szerokie instrumentarium finasowania, od dłużnego po kapitałowe. DFR prowadzi dodatkowo analizy w zakresie współfinansowania produktów funduszu z udziałem środków prywatnych jak i publicznych (np. EBI), jednak na tym etapie nie podjęto jeszcze wiążących decyzji. Fundusz buduje swoją strategię w oparciu o zdywersyfikowany model zarządzania środkami. Jedną z przesłanek jest budowanie wartości dodanej finansowania, w tym celu należy tworzyć instrumenty dedykowane. Przykładowo już w ramach pierwszej edycji DFR uruchomił pożyczkę dla firm produkcyjnych. Założeniem dla tych pożyczek jest wzrost przychodów. Podstawowym założeniem dla działalności funduszu, jest swobodny dostęp do kapitału dla dolnośląskiego przedsiębiorcy.

Jerzy Michalak