prof. dr hab. Andrzej Kaleta

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu współpracuje z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju w kilku obszarach. DFR jest partnerem merytorycznym m.in. Szkoły Lokalnych Liderów, gdzie w trakcie spotkań studenci Uniwersytetu Ekonomicznego zdobywają pierwsze doświadczenia we współpracy z instytucjami samorządowymi i biznesem. Budowanie takich kompetencji wśród młodych ludzi pozwoli w przyszłości intensyfikować relacje między nauką, instytucjami życia publicznego i biznesem. I tu wkraczamy w drugi obszar współpracy uczelni i DFR w postaci budowania platformy spotkań ludzi z różnych środowisk. Wspólnie z DFR w październiku 2018 wspólnie zorganizowaliśmy kongres ekonomiczny 365 Timing Economic Congress, który był poświęcony znaczeniu czasu w procesach społeczno-gospodarczych. Wnioski z dwudniowej dyskusji w gronie przedsiębiorców, naukowców i samorządowców pozwoliły jeszcze bardziej zbliżyć do siebie te środowiska. Wnioskiem nadrzędnym z tych dyskusji jest to, że przedsięwzięcia gospodarcze nie powinny istnieć obok nauki, a wzajemnie się przenikać, w odpowiednim czasie, jeśli w Polsce, na Dolnym Śląsku chcemy poprawiać naszą globalną konkurencyjność i budować dobrobyt tu, na miejscu. Bez żadnych wątpliwości Dolnośląski Fundusz Rozwoju jest organizacją skupioną na celach prorozwojowych regionu i jednocześnie ukierunkowaną na rozwój szeroko pojętej edukacji ekonomicznej i aktywności przedsiębiorczej wśród mieszkańców Dolnego Śląska, w tym szczególnie wrażliwą na potrzeby ludzi nauki i studentów.

prof. dr hab. Andrzej Kaleta


Cezary Przybylski

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

DFR to fundusz na długie lata. Taki jest zamysł, aby pieniądz służył odpowiedzialnie i pożytecznie, latami. Program pożyczek i poręczeń w ramach Inicjatywy JEREMIE (RPO WD 2007-2013) zdał w województwie dolnośląskim egzamin - pieniądze trafiły do blisko 6 tysięcy przedsiębiorstw i są sukcesywnie przez nie zwracane. Dlatego Zarząd Województwa zdecydował o kontynuowaniu tego typu wsparcia i podjęliśmy, jako pierwsi w Polsce, decyzję o powołaniu specjalnego funduszu, jakim jest dziś DFR. Dzięki temu fundusz dysponować będzie środkami post-JEREMIE, których całkowita wartość to blisko 400 mln zł. W 2016 roku powierzyliśmy Spółce realizację pierwszego programu pożyczkowego. DFR jako pierwszy w Polsce udzielił pożyczek ze środków post-JEREMIE. Przez kilka miesięcy fundusz udzielił poprzez sieć, wyłonionych regionalnych pośredników finansowych ponad 13 mln zł pożyczek. Tak to ma dalej działać, takie perpetuum mobile dla dolnośląskiego biznesu. Polecam produkty DFR dolnośląskim przedsiębiorcom.

Cezary Przybylski