fbpx

Ułatwienia dostępu

Regionalna Pożyczka Hipoteczna dla przedsiębiorstw

Szczegóły oferty:

Na jakich warunkach

– Maks. kwota pożyczki: 1 000 000 zł
– Oprocentowanie: od 8,17%
– Marża i prowizja: 0%
– Maksymalny okres spłaty: 10 lat
– Wysokość wkładu własnego: 20% wartości nieruchomości
– Bez ukrytych kosztów i produktów powiązanych

Dla kogo

Dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, zamierzających nabyć nieruchomość na obszarze gminy, która znajduje się na tym wykazie (brak minimalnego okresu działania firmy).

Na jaki cel

Na zakup gruntów lub budynków położonych na terenie województwa dolnośląskiego, w wybranych gminach z kategorii tzw. "Białych Plam", na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Dlaczego warto

Firma, która chce odnieść sukces w branży musi stawiać na rozwój. Inwestycja w nowe linie produkcyjne, poszerzanie zakresu działalności czy otwieranie nowych oddziałów – to wszystko pomaga w rozwoju przedsiębiorstwa. Aby jednak realizacja planów była możliwa, potrzebne są środki. Zapewni je między innymi pożyczka hipoteczna dla firm.

Pożyczka hipoteczna dla firm to forma wsparcia oferowana przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju. Dzięki uzyskanym środkom można rozwinąć przedsiębiorstwo poprzez zakup gruntów lub budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Kto może skorzystać z naszych pożyczek hipotecznych?

Dolnośląski Fundusz Rozwoju wspiera działalność firm działających na terenie województwa dolnośląskiego, w wybranych gminach z kategorii tzw. "Białych Plam". Właśnie te przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o pożyczkę hipoteczną na preferencyjnych warunkach. Jeżeli więc zamierzasz rozwinąć działalność poprzez otwarcie nowych oddziałów, uruchomienie magazynu, zakup biura, pożyczka hipoteczna dla firm jest właśnie dla Ciebie.

Poza standardowymi kryteriami udzielania pożyczek, przedsiębiorca musi spełnić dodatkowy warunek. Regionalna Pożyczka Hipoteczna oferowana przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju dostępna jest wyłącznie dla mikroprzedsiębiorstw, małych firm oraz średnich przedsiębiorstw.

Na jaki cel pożyczka może zostać przeznaczona?

O ile pożyczka obrotowa może być przeznaczona na dowolny cel związany z działalnością firmy, tak regionalna pożyczka hipoteczna związana jest z konkretnym celem. Zgodnie z warunkami udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju, regionalna pożyczka hipoteczna dla firm może być przeznaczona wyłącznie na zakup nieruchomości lub gruntów.

Jeśli składasz wniosek o tego rodzaju pożyczkę dla firm, musisz dokładnie określić cel. Warto pamiętać, że pieniądze można przeznaczyć na zakup gruntów i nieruchomości położonych wyłącznie na terenie województwa dolnośląskiego, w wybranych gminach z kategorii tzw. "Białych Plam". Ponadto nieruchomość lub działka muszą być wykorzystane tylko na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Warunki pożyczki

Każdy przedsiębiorca, który spełnia kryteria określone przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju, może ubiegać się o pożyczkę na zakup nieruchomości albo pożyczkę na zakup gruntów. Jest to pożyczka hipoteczna oferowana na preferencyjnych warunkach. Na atrakcyjność wpływa nie tylko kwota pożyczki, ale również oprocentowanie i maksymalny okres spłaty zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania.

Regionalna Pożyczka Hipoteczna dla przedsiębiorstw to wsparcie finansowe w kwocie maksymalnej wynoszącej 1 000 000 zł. Możliwość rozłożenia zobowiązania nawet na 10 lat, niskie oprocentowanie (od 8,17%) oraz wysokość marży i prowizji na poziomie 0% oznacza dla przedsiębiorcy niskie raty. Pożyczka hipoteczna dla firm udzielana jest wyłącznie przy wniesieniu wkładu własnego: 20% wartości nieruchomości.

Co można zyskać korzystając z naszej pożyczki hipotecznej?

Jeżeli stawiasz na rozwój przedsiębiorstwa, pożyczka hipoteczna dla firm to rozwiązanie, które warto rozważyć. Korzystając ze wsparcia finansowego oferowanego przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju, możesz wiele zyskać. Jest to bowiem pożyczka udzielana na preferencyjnych warunkach, dzięki któremu możesz uzyskać dodatkowe środki na zakup gruntów czy nieruchomości. Pozwoli to rozwinąć biznes - niezależnie od tego czy zaczynasz działalność, czy chcesz ją rozszerzyć. Pożyczka hipoteczna dla firm to pożyczka na zakup nieruchomości, która stanowi formę wsparcia finansowego w ramach programu przygotowanego przez Unię Europejską. Pozwala ona uzyskać środki na działalność w przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie posiada wymaganych przez bank zabezpieczeń czy nie posiada historii kredytowej.

Czy moja firma jest mikro-, małym czy średnim przedsiębiorstwem?

Regionalna Pożyczka Hipoteczna oferowana przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju jest dedykowana wyłącznie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Jeżeli spełniasz kryteria związane z klasyfikacją firm, możesz złożyć wniosek. Zanim jednak zaczniesz dopełniać formalności, upewnij się, że spełniasz te warunki.

O tym, czy firma jest mikro, małym czy średnim przedsiębiorstwem decyduje liczba pracowników, roczny obrót oraz całkowity bilans roczny. Jeśli zatrudniasz do 10 pracowników i osiągasz roczny obrót nie większy niż 2 mln euro, jesteś mikroprzedsiębiorstwem. Jeśli zatrudniasz mniej niż 50 osób i roczny obrót nie przekracza 10 mln euro, jesteś małą firmą. Średnie przedsiębiorstwo zatrudnia do 250 osób i osiąga roczny obrót do 50 mln euro.

Gdzie można wziąć pożyczkę?

Jeśli już zdecydowałeś się na pożyczkę hipoteczną i wiesz, że spełniasz określone wymagania, zacznij działać! Złóż wniosek u jednego z aktualnych Regionalnych Pośredników Finansowych (RPF). Wcześniej jednak sprawdź, w jakich miastach obejmujących województwo dolnośląskie działają biura RPF i nawiąż bezpośredni kontakt.

Gdzie można uzyskać wsparcie?

Dolnośląski Fundusz Rozwoju organizuje programy wsparcia dla dolnośląskich firm w oparciu o finansowe instrumenty zwrotne, tj. pożyczki, gwarancje, poręczenia, instrumenty quasi-kapitałowe i kapitałowe. Przekazywane przedsiębiorcom środki powracają do funduszu i są ponownie inwestowane w rozwój dolnośląskiej gospodarki.