polityka jakości

Zakresem działania Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju sp. z o. o. jest świadczenie usług finansowych i doradczych, stymulujących rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Dolnego Śląska

 

Strategią jakościową DFR sp. z o.o. jest:

 1. Oferowanie usług zgodnych z przepisami prawa, akceptowanych przez obecnych i przyszłych Klientów, spełniających ich potrzeby i oczekiwania tak, aby ich zadowolenie przekładało się na rozwój gospodarczy Dolnego Śląska i umacniało naszą pozycję na rynku.
 2. Ciągłe doskonalenie jakości oferowanych usług i niwelowanie ograniczeń w zakresie ich dostępności.
 3. Utrzymywanie wysokich standardów zarządzania, przekładających się na wysoką kulturę organizacyjną.
 4. Budowanie pozytywnego wizerunku firmy, jako wiarygodnej i profesjonalnej instytucji finansowej, działającej w celu wypełniania misji wspierania przedsiębiorczości, elastycznej i dostosowującej się do uwarunkowań rynkowych, między innymi w wyniku zastosowania innowacyjnych rozwiązań i metod działania.
 5. Utrzymywanie pozytywnych relacji z otoczeniem oraz wewnątrz firmy, pomiędzy pracownikami, opartych na wzajemnym poszanowaniu, zaufaniu i lojalności.
 6. Inicjowanie i współtworzenie ekosystemu gospodarczego sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości.
 7. Ciągły rozwój, wyznaczanie krajowych standardów oraz kierunków działania w zakresie świadczonych usług.
 8. Doskonalenie wszystkich realizowanych procesów pod względem jakości i efektywności ich realizacji.
 9. Tworzenie warunków dla samouczącej się organizacji, która sprosta wszystkim biznesowym oczekiwaniom Klientów, a pracownikom pozwoli, poprzez edukację, szkolenia i motywację, zaspakajać własne ambicje oraz realizować cele strategiczne firmy.
 10. Inwestowanie w nowoczesne technologie i rozwiązania organizacyjne, a także w wykwalifikowanych pracowników i współpracowników, w celu podnoszenia jakości świadczonych usług i rozszerzania zakresu prowadzonej działalności.
 11. Korzystanie z doświadczeń innych instytucji, poprzez nawiązywanie współpracy i udział we wspólnych przedsięwzięciach.

 

W imieniu własnym i całej załogi deklaruję zaangażowanie w prace nad spełnieniem wymagań, utrzymaniem i ciągłym doskonaleniem skuteczności funkcjonującego systemu zarządzania jakością oraz przydzielenie niezbędnych środków dla realizacji Polityki Jakości.

Dołożę wszelkich starań, aby system zarządzania jakością był rozumiany, akceptowany i realizowany przez całą załogę reprezentowanej przeze mnie firmy oraz naszych współpracowników.

Prezes Zarządu

Marek Ignor