Wrocławska spółka Scanway uzyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w ramach Go to Brand! Udziałowcem Scanwaya jest DFR Inwestycyjny, który wspiera innowacyjne i szybko rozwijające się firmy z regionu Dolnego Śląska. Dzięki temu spółka, która stosuje kosmiczne technologie dla ziemskich potrzeb,  będzie mogła wzmocnić swoją promocję na rynkach zagranicznych, pod znakiem Marki Polskiej Gospodarki. To naprawdę mocne wsparcie, ponieważ dzięki temu i innym planowanym, dofinansowanym działaniom, Scanway będzie mógł przedstawiać swoje rozwiązania jeszcze szerzej w świecie! Gratulacje!