Linia Finansowa dla Pośredników Finansowych

 

Dla kogo

Dla Pośredników Finansowych wybranych przez BGK w drodze postępowania nr DZZK.89.DIF.2019 o udzielenie
zamówienia na wdrażanie Instrumentu Finansowego „Pożyczka Rozwojowa” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Na jaki cel

Na sfinansowanie wymaganego Wkładu Pośredników Finansowych do jednostkowych pożyczek dla
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa dolnośląskiego udzielonych w ramach
realizacji zamówienia nr DZZK.89.DIF.2019.

Na jakich warunkach

Linia Finansowa udzielana jest na warunkach rynkowych z okresem spłaty do 10 lat
z możliwością karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy. Wartość Linii Finansowej nie może
przekroczyć 10% portfela udzielonych i wypłaconych jednostkowych pożyczek w ramach zamówienia
podstawowego lub/i prawa opcji. Wypłata środków z Linii Finansowej odbywa się w transzach
w powiązaniu z transzami wypłacanymi przez BGK w ramach zamówienia publicznego.

Okres naboru wniosków

Nabór Wniosków o udzielenie Linii Finansowej obywa się w trybie ciągłym, od dnia następującego po
dniu zamieszczenia informacji o rozpoczęciu naboru wniosków na stronie internetowej DFR do dnia
opublikowania na tej stronie informacji o zakończeniu lub zawieszeniu naboru.

Gdzie można złożyć Wniosek o udzielenie Linii Finansowej?

O pożyczkę można wystąpić tylko bezpośrednio do DFR.

Pośrednicy Finansowi, którzy zawarli umowy zamówienia publicznego z BGK mogą składać Wnioski o udzielenie Linii Finansowej w siedzibie Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, ul. Duńska 9 (Budynek Delta), 54-427 Wrocław.
Szczegółowe informacje można otrzymać pod nr tel. 71 736 06 29 lub 71 736 06 28.

Dokumenty do pobrania:

Adres:
Legnica, ul. Rataja 26
Głogów, ul. Budowlanych 6a

Kontakt:
tel: 76 862 2777
e-mail: 
arleg@arleg.eu

Dolnośląski Park
Innowacji i Nauki S.A.

Adres:
52-326 Wrocław
ul. E Kwiatkowskiego 4

Kontakt:
tel: 538 813 266
e-mail: pozyczki@dpin.pl

Karkonoska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.

Adres:
58-500,  Jelenia Góra
ul. 1 Maja 27,

Kontakt:
tel: 75 75 27 500
e-mail: 
pozyczki@karr.pl

Polska Fundacja
Przedsiębiorczości

Adres:
Wrocław, ul. Skarbowców 23A, lok. 20
Jelenia Góra, ul. Górna 10-11 pok. 28

Kontakt:
tel: 71 33 23 181; 75 752 29 64
email: dolnyslaskrph@pfp.com.pl

Dolnośląski Fundusz Rozwoju organizuje programy wsparcia dla dolnośląskich firm w oparciu o finansowe instrumenty zwrotne, tj. pożyczki, gwarancje, poręczenia, instrumenty quasi-kapitałowe i kapitałowe. Przekazywane przedsiębiorcom środki powracają do funduszu i są ponownie inwestowane w rozwój dolnośląskiej gospodarki.