Koszty związane z obsługą bankową rosną dla MŚP – informuje Narodowy Bank Polski. Ciężko już znaleźć m.in. darmowe rachunki bankowe dla firm.

Tę tendencję komentuje prof. Bogusław Półtorak z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, członek Rady Inwestycyjnej DFR.

“Koszty banków rosną, bo rosną im wymogi kapitałowe związane z implementacją przez polski nadzór finansowy zasad sformułowanych w ramach tzw. Bazylei III. Wyższe wymogi kapitałowe obciążają wyniki finansowe banków, szczególnie w grupie kredytów podwyższonego ryzyka jakimi nadal pozostają kredyty dla MSP. Kolejnym czynnikiem, który wbrew pozorom wywołuje presję na wzrost opłat bankowych są niskie stopy procentowe, które powodują konieczność zwiększania dochodów ze źródeł pozaodsetkowych.

Proponowane w przyszłości, ewentualne wprowadzenie ustawowych rekompensat bankowych dla kredytobiorców frankowych może też rykoszetem uderzyć w finansowanie przedsiębiorstw i spowodować ograniczenie jego dostępności.

Poszukiwanie tańszych dostawców usług finansowych dla przedsiębiorców wydaje się więc być powoli koniecznością chwili”.