Dolnośląski Pakiet Gospodarczy cieszy się dużym zainteresowaniem i każdego dnia przybywa osób, które sięgnęły po wsparcie przygotowane przez Samorząd Dolnego Śląska.

 – Już w pierwszych dniach po ogłoszeniu naszego programu wsparcia obserwowaliśmy duże zainteresowanie nim ze strony przedsiębiorców. Chcieliśmy, aby odpowiadał konkretnym potrzebom, dlatego jego stworzenie poprzedziliśmy konsultacjami wśród zainteresowanych – wyjaśnia Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego.  – Dziś z każdym dniem przybywa beneficjentów naszego wsparcia, a każdy z nich to ocalone miejsca pracy – podsumowuje marszałek.

W ramach dofinansowania do wynagrodzeń/części kosztów prowadzenia działalności wpłynęło 10.872 wniosków na kwotę przeszło 149 milionów złotych. Ostatecznie dofinansowanie trafiło do 2857 wnioskodawców, a kwota wypłat przekroczyła 30 milionów złotych. W ramach przygotowanych pożyczek i poręczeń 178 firm złożyło wnioski na kwotę ponad 43 milionów złotych. Dodatkowo, w ramach pośredniego wsparcia finansowego – czyli uproszczonych rozliczeń dotacji, wypłaconych zostało w trybie uproszczonym 107 firmom 35 milionów złotych. W ramach tzw. wakacji od spłat pożyczek – czyli zawieszenia na okres 6 miesięcy konieczności spłat udzielonych już wcześniej pożyczek wpłynęło 565 wniosków na kwotę przeszło 108 milionów złotych. Pozytywnie rozpatrzono 437 wniosków na kwotę  81 milionów złotych.

Dolnośląski Pakiet Gospodarczy to również wsparcie doradcze dla osób szukających pracy oraz przedsiębiorstw i ich pracowników przechodzących procesy restrukturyzacyjne. 

– To pierwszy tego typu dedykowany system wsparcia eksperckiego dla firm w Polsce – podkreśla Marek Ignor, Prezes Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. – Program będzie podlegał ciągłej weryfikacji oraz będzie przystosowywany do zmieniających się warunków gospodarczych – dodaje. 

W program zaangażowane są podległe samorządowi województwa instytucje oraz agencje współpracy gospodarczej w tym Dolnośląski Fundusz Rozwoju.

Niezbędne informacje o Dolnośląskim Pakiecie Gospodarczym oraz infolinię dla przedsiębiorców znajdą Państwo na stronie www.DolnoslaskiPakiet.pl