Dolnośląski Pakiet Gospodarczy to nie tylko bezpośrednie wsparcie finansowe dla przedsiębiorców,ale także równie istotne działania koordynacyjno – doradcze. Za te odpowiadają eksperci i przedstawiciele samorządu, a służą one skutecznemu wykorzystywaniu pomocy, jaką oferuje Pakiet. Temu właśnie poświęcony był webinar, który 24 kwietnia 2020 r. otworzył marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

– Tworząc naszą ofertę pomocy dla przedsiębiorców szeroko konsultowaliśmy z nimi jej kształt i oczekiwany zakres. To spotkanie było doskonałą okazją do dyskusji, a także wyjaśnienia niejasności dotyczących Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego. Widać, że zainteresowanie naszą ofertą jest ogromne. Cieszę się, że wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom – podsumował wydarzenie marszałek Cezary Przybylski.
 
W zorganizowanym przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju i Kancelarię TLA webinarze uczestniczyło kilkaset osób, a tematami były zakres pomocy oferowanej przez samorząd i rządową tarczę antykryzysową. Interaktywna formuła spotkania pozwalała na zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi udzielane na bieżąco.  ~apis tego wydarzenia, podzielony na części odpowiadającego jego tematyce dostępny jest —> TUTAJ