Zakończyła się kadencja Rady ds. Przedsiębiorczości przy prezydencie Wrocławia. 

Od 2015 r. zasiadał w niej Marek Ignor, prezes Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.  18 kwietnia 2019 r. prezes DFR odebrał  podziękowania z rąk Jacka Sutryka – prezydenta Wrocławia i Marcina Urbana – skarbnika miasta.

Rada opiniuje i doradza w kwestiach wspierania i rozwoju przedsiębiorczości. Wskazuje możliwości budowania stabilnej gospodarki lokalnej, poprzez poszukiwanie instrumentów zachęcających przedsiębiorców do rozwoju. Pomaga kreować warunki do wykorzystania potencjału przemysłowego oraz naukowego miasta. Także poprzez zachęcanie do inwestycji, które tworzą nowe miejsca pracy.

Członkowie rady reprezentują stowarzyszenia przedsiębiorców, parków przemysłowych, instytucji otoczenia biznesu, inkubatorów przedsiębiorczości oraz prezydenta Wrocławia.

Najważniejszym efektem pracy rady było opracowanie Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości.