Współpraca regionalnych funduszy rozwoju trwa już od kilku lat, a ich rola w zakresie finansowania rozwoju regionalnego w Polsce sukcesywnie rośnie. Dlatego w styczniu 2020 r. osiem największych regionalnych funduszy rozwoju powołało organizację, której zadaniem jest wspieranie ich działania na rzecz rozwoju regionalnego w Polsce.  

Stowarzyszenie jest organizacją służącą realizacji strategii regionów w zakresie rozwoju oraz koordynowania działań z tym związanych. Działalność Stowarzyszenia skupia się przede wszystkim na propagowaniu szczególnej roli regionalnych funduszy rozwoju, jak również na współtworzeniu rozwiązań legislacyjnych i merytorycznych w celu rozwoju finansowania zwrotnego w Polsce dedykowanego możliwie szerokiemu gronu odbiorców, w tym sektorowi mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Więcej informacji o Stowarzyszeniu znajduje się na oficjalnej stronie internetowej organizacji: https://osrfr.org