Ruszyła rekrutacja do III edycji Szkoły Liderów Lokalnych. Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Wrocławskiej, pod okiem tutorów, wykładowców i trenerów, będą podejmowali wyzwania zaproponowane im przez dolnośląskie gminy. Aplikować można do 18 października.

Szczegóły: http://www.ue.wroc.pl/p/0_2019_aktualnosci/opis_sll_3edycja.pdf

Studenci rozwiną kompetencje i umiejętności lidera. Nauczą się prawidłowo formułować cele projektów. Nauczą się, jak skutecznie gromadzić wokół siebie zaangażowanych ludzi. Nawiążą nowe kontakty zawodowe i zaangażują się społecznie. Zajęcia praktyczne będą realizowane we współpracy z wybranymi jednostkami samorządu terytorialnego. Określą one konkretne wyzwania, przed którymi stoją, a zadaniem studentów  (pracujących w grupach) będzie zebranie informacji, zbadanie problemu oraz zaproponowanie rozwiązań wspierających rozwój gminy. Zakończeniem pracy będą raporty zawierające diagnozę i analizę problemu oraz propozycje rozwiązań. Na obu etapach realizacji projektu studenci będą mieli wsparcie tutorów –  pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Politechniki Wrocławskiej. 

W poprzednich edycjach SLL studenci musieli rozwiązać m.in takie zagadnienia:

  • Jaki powinien być produkt lokalny gminy Prochowice?
  • Polkowice w sieci miast progresywnych.
  • Świdnica miejscem do życia i rozwoju młodych ludzi.
  • Aktywizacja przedsiębiorców w Ząbkowicach Śląskich.

Szkoła Liderów Lokalnych jest pokłosiem porozumień o współpracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, a także Politechniką Wrocławską. Idea szkoły zrodziła się w Centrum Badawczo-Rozwojowym Samorządu Terytorialnego UE, które jest organizatorem przedsięwzięcia. Partnerem projektu jest Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości PWr. Patronat honorowy objęli: rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. dr hab. Andrzej Kaleta i marszałek województwa dolnośląskiego, Cezary Przybylski. Patronat merytoryczny sprawuje Dolnośląski Fundusz Rozwoju.