Ryszard Pacholik – wójt gminy Kobierzyce oraz Marek Ignor – prezes Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju podpisali porozumienie o współpracy i wzajemnym wsparciu pomiędzy władzami samorządowymi Gminy Kobierzyce a zarządem Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.

Podczas spotkania przedstawiciele obu stron wymienili się informacjami m.in. na temat specyfiki sytuacji społeczno – gospodarczej gminy oraz możliwościami wsparcia przez DFR za pomocą instrumentów zwrotnych dla mikro-, małych i średnich firm.

Mamy nadzieję, że dzięki tej współpracy będziemy mogli cieszyć się z licznych sukcesów przedsiębiorców z Gminy Kobierzyce.