zdjęcie z I edycji Szkoły Liderów Lokalnych

 

13 studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zostało uczestnikami II edycji Szkoły Liderów Lokalnych. Do kwietnia przyszłego roku będą się spotykali z liderami życia społecznego i gospodarczego (będą to wykłady połączone z warsztatami), a także zdiagnozują konkretne problemy w gminach i powiatach.

Ten etap praktyczny będzie realizowany we współpracy z wybranymi jednostkami samorządu terytorialnego. Określą one aktualne wyzwania, przed którymi stoją, a zadaniem studentów  (pracujących w grupach) będzie zebranie informacji, zbadanie problemu oraz zaproponowanie rozwiązań wspierających rozwój gminy. Zakończeniem pracy będą raporty zawierające diagnozę i analizę problemu oraz propozycje rozwiązań. Zostaną one zaprezentowane władzom samorządowym na konferencji kończącej  tę edycję Szkoły Liderów Lokalnych.

Na obu etapach realizacji projektu studenci będą mieli wsparcie tutorów – kompetentnych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

W poprzedniej edycji studenci przedstawili pomysły dotyczące na przykład: ożywienia rynku w Dzierżoniowie, promocji i integracji small biznesu hotelarskiego i restauracyjnego w Legnicy czy stworzenia w Głogowie strefy współpracy – inkubatora przedsiębiorczości.

Pierwsza edycja SLL została bardzo dobrze oceniona przez uniwersytet, samorządowców i merytorycznego patrona szkoły czyli DFR.

Powołanie do życia SLL jest pokłosiem umowy o współpracy podpisanej w ubiegłym roku pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu i samorządem województwa dolnośląskiego.

Poniżej film, który przypomina podpisanie umowy w ubiegłym roku.