Podczas pierwszego śniadania biznesowego w Ząbkowicach Śląskich, zapoznaliśmy właścicieli mikro-, małych i średnich firm z możliwościami wsparcia finansowego w ich działalności biznesowej. Swoją ofertę zaprezentowała też Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca oraz InQube Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości.

– Cieszę się że prowadzicie w naszej gminie swoje biznesy, że zatrudniacie pracowników, a co za tym idzie, dajecie utrzymanie wielu rodzinom. Bądźcie bogaci! – tymi słowami przywitał przedsiębiorców Marcin Orzeszek, burmistrz Ząbkowic Śląskich.

O możliwościach uzyskania wsparcia finansowego przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju mówił Marek Staniewicz, dyrektor marketingu i komunikacji DFR. Zaprezentował naszą ofertę dotyczącą instrumentów zwrotnych, tj. pożyczek, gwarancji, poręczeń, instrumentów quasi-kapitałowych i kapitałowych, a także poręczeń kredytów, leasingów, transakcji faktoringowych i wadialnych.

Możliwości oferowane przez DIP przedstawiła Dorota Sało, wicedyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Dziękujemy za liczną obecność zainteresowanym, a Urzędowi Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śląskich za gościnność.