Cezary Przybylski – marszałek województwa dolnośląskiego oraz prof. dr hab. Cezary Madryas – rektor Politechniki Wrocławskiej zaprezentowali szczegóły strategicznego porozumienia o współpracy między Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i Politechniką Wrocławską.

– Nowoczesne województwo to region, którego siłą jest wiedza, a konkretnie gospodarka oparta na wiedzy – wyjaśnia Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. Dolny Śląsk to województwo z ogromnym potencjałem gospodarczym. Dolnośląskie firmy wypracowują  8,5 proc. PKB. Najwięcej po mazowieckim, śląskim i małopolskim. Mieszka tu prawie 3 mln ludzi pracujących w 360 tysiącach firm. Nowe przedsiębiorstwo powstaje w regionie co 4 minuty. Z danych Eurostatu wynika, że w ciągu ostatniej dekady Dolny Śląsk odnotował najwyższy wzrost zatrudnienia.

Politechnika Wrocławska jest z kolei jedną z największych i najlepszych uczelni w Polsce. Kształci prawie 30 tysięcy studentów, zatrudnia ponad 2 tysiące pracowników naukowo-dydaktycznych, działają na niej 154 koła naukowe. Dlatego też dla samorządu województwa jest naturalnym partnerem we wspólnym wytyczeniu przyszłości naszego regionu.

Porozumienie pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i Politechniką Wrocławską obejmuje m.in.: realizację projektów rozwojowych, mieszczących się w sferach: gospodarczej, społecznej i środowiskowej, oddziałujących na spójność Dolnego Śląska m.in. poprzez pobudzanie inicjatyw oddolnych, rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy.

Współpraca dotyczy realizacji projektów rozwojowych mieszczących się w obszarze: samorząd-nauka-innowacja biznes. Porozumienie oznacza wspieranie rozwoju samorządu terytorialnego poprzez transfer wiedzy, doskonalenie umiejętności pracowników samorządowych oraz liderów lokalnych i regionalnych (szkolenia, kursy, studia podyplomowe, indywidualny trening). Nie bez znaczenia jest tu też wymiana danych i prowadzenie interdyscyplinarnych badań, których wyniki charakteryzują się wysoką użytecznością praktyczną dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wizję Marszała Przybylskiego podziela rektor Politechniki Wrocławskiej Cezary Madryas. – Nasza współpraca to tworzenie wspartego wiedzą naukową forum wymiany doświadczeń i upowszechniania dobrych praktyk w środowisku samorządu terytorialnego. To również inicjowanie i animowanie wspólnych spotkań, konferencji i innych form aktywności służących rozwojowi Dolnego Śląska – dodaje prof. Madryas.

– To porozumienie powoduje rozwój Dolnego Śląska nie tylko w kontekście nauki, ale także rozwoju  gospodarczego – tłumaczy Cezary Przybylski. Dzięki niemu możemy w regionie wdrażać i rozwijać pomysły, które pochodzą z Politechniki Wrocławskiej. Przykładem komercjalizacji badań naukowych jest wpieranie przez DFR starupów, które szukają kapitału na rozwój.

DFR – samorządowe wsparcie dla regionalnego biznesu

Dolnośląski Fundusz Rozwoju to wyspecjalizowana regionalna instytucja finansowa w całości należąca do samorządu województwa. Realizuje wizję rozwoju gospodarki samorządu Dolnego Śląska polegającą na wspieraniu mikro-, małych i średnich firm. Jej zadaniem jest zbudowanie trwałego wieloletniego systemu finansowania MŚP za pomocą zwrotnych instrumentów finansowych, tj. pożyczek, gwarancji, poręczeń, instrumentów quasi-kapitałowych i kapitałowych. W pewnym uproszczeniu można stwierdzić, że DFR instrumentami dłużnymi wspiera standardowe biznesy, natomiast w celu wspierania innowacyjnych lub prorozwojowych przedsięwzięć oferuje model finansowania kapitałowego. Najważniejszym wyzwaniem dla Funduszu jest zbudowanie trwałej, możliwie szerokiej i dostępnej dla przedsiębiorstw oferty finansowania, od dłużnego po kapitałowe.

– Planując każde rozwiązanie, DFR zwraca szczególną uwagę, aby procedury uzyskania wsparcia były z perspektywy przedsiębiorcy proste i transparentne, a w szczególnych przypadkach były wspomagane właściwą obsługą i doradztwem. Dlatego DFR współpracuje z siecią Regionalnych Pośredników Finansowych, którzy mają doświadczenie w udzielaniu finansowania firmom, mają rozbudowaną sieć biur i doradztwa – mówi Marek Ignor, prezes Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.

W 2018 roku kwota pożyczek udzielonych dolnośląskim przedsiębiorstwom na działalność bieżącą, inwestycje oraz zakup nieruchomości osiągnęła 200 mln złotych.

DFR Inwestycyjny – kapitał na rozwój

Natomiast DFR Inwestycyjny pełni rolę profesjonalnego funduszu inwestycyjnego, nie udziela grantów, a inwestuje. Może obejmować udziały lub akcje przedsiębiorstwa, przewidziano również finansowanie mieszane, w tym m.in. dostarczanie kapitału poprzez zakup obligacji, pożyczkę, gwarancję, itp.

Firma, w którą inwestuje DFR Inwestycyjny, zyskuje przede wszystkim kapitał na rozwój swojego pomysłu, a ponadto otrzymuje wsparcie niefinansowe. Pomoc menedżerską, dostęp do wiedzy eksperckiej i branżowej. Fundusz nie ingeruje jednak w merytoryczną część przedsięwzięcia. Pomysłodawca jest i będzie właścicielem pomysłu.

Wniesienie kapitału inwestora ma jeszcze jeden wymiar: wpływa korzystnie na wizerunek wspieranej firmy. Dla podmiotów zewnętrznych jest to sygnał, iż warto w nią inwestować. I tu ważna jest geneza DFR Inwestycyjnego, ponieważ jest to projekt realizowany w ramach struktur publicznych.

Scanway – kosmiczna spółka, w którą inwestuje DFR

– Około jedna trzecia trafiających do nas startupowych pomysłów pochodzi właśnie od inżynierów z Politechniki Wrocławskiej – mówi Marek Ignor, prezes Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju . – I nic dziwnego: to przecież  jedna z największych uczelni technicznych w kraju, ciesząca się ogromną renomą.

Jednym z takich startupów jest Scanway działający od 2012 roku. Dzięki zarówno dotacji publicznej z NCBiR jak i inwestorom w postaci Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju i PGE rozwija najnowocześniejsze rozwiązania do satelitów, które już wkrótce będą mogły pracować w przestrzeni kosmicznej. Twórcy spółki wywodzą się z Politechniki Wrocławskiej, a ich przedsięwzięcie jest wspierane przez Wrocławski Park Technologiczny.

Projektują aparaturę pomiarową zdolną do bezawaryjnej pracy w warunkach próżni i stanu nieważkości, systemy skanowania 3D dla przemysłu maszynowego oraz technologie komputerowej i automatycznej obróbki obrazów usprawniające produkcję w wielu zakładach. W swoim portfolio mają również rozwiązania automatyki, które swoją niezawodność udowodniły w misjach kosmicznych przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym.  To także systemy monitoringu znajdujące zastosowanie w energetyce, gdzie bezpieczna infrastruktura to podstawa.

– Takie projekty rangi kosmicznej to jest wciąż nieodkryty teren na mapie polskich uczelni – tłumaczy Jędrzej Kowalewski, prezes Scanwaya. – Pieniądze pozyskane z DFR Inwestycyjnego zostaną wykorzystane na rozwój technologii, które za parę lat posłużą w kosmosie. Ale z drugiej strony mamy zamiar sprowadzić je na ziemię i zastosować je w codziennych rozwiązaniach. Skanery, które działają na orbicie, równie mogą dobrze działać w przemyśle spożywczym. To są projekty, w które trzeba zainwestować duże pieniądze, one z kolei muszą się szybko zwrócić i to właśnie robimy.

– DFR Inwestycyjny objął udziały w Scanway, a wartość  zainwestowanych środków to 1 mln złotych. Jeżeli Scanway będzie realizować zakładane cele, istnieje możliwość pozyskania kolejnej rundy finansowania z DFR – mówi Marek Ignor.

W pipeline DFR ma obecnie ponad 60 podmiotów. Ich propozycje są szczegółowo analizowane zanim najlepsze projekty do trafią do inwestycji.