Za nami inauguracja III edycji Szkoły Liderów Lokalnych. W tegorocznej edycji oprócz studentów Uniwersytetu Ekonomicznego udział wezmą również przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej.

To właśnie studenci dwóch wrocławskich uczelni będą w ramach trzeciej edycji pomagać wybranym dolnośląskim samorządom w rozwiązywaniu ich lokalnych problemów. – Waszym największym atutem jest fakt, że myślicie kreatywnie i niestandardowo, wychodzicie poza ramy programu uczelni. W przyszłości może uczynić was to uczynić prawdziwymi liderami – mówił podczas uroczystej inauguracji Marek Ignor, prezes Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.

W aktualnej edycji wśród przedstawicieli samorządów znalazły się: Miasto Lubin, Urząd Miejski w Wałbrzychu, Gmina Zgorzelec oraz Gmina Złoty Stok.

Projekt Szkoły Liderów Lokalnych realizowany jest w dwóch etapach.

Pierwszy etap wykładowo-szkoleniowy składa się ze spotkań studentów z liderami życia społecznego i gospodarczego (w formie wykładów połączonych z warsztatami) oraz szkoleń, w czasie których uczestnicy będą podnosili swoje umiejętności w zakresie komunikacji, negocjacji, technik analizy i rozwiązywania problemów, a także będą kształtowali swoje kompetencje liderskie.

Drugi etap – praktyczny będzie realizowany w ścisłej współpracy z wybranymi jednostkami samorządu terytorialnego, które określą aktualne wyzwania, przed którymi stoją. Zadaniem studentów – uczestników Szkoły Liderów Lokalnych – podzielonych na kilkuosobowe zespoły będzie, poprzez dialog z władzami, pracownikami urzędu, przedsiębiorcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych, pozyskanie informacji na dany temat, dokładne zdiagnozowanie i analiza przypadku, a następnie zaproponowanie innowacyjnych rozwiązań wspierających rozwój gminy. Każdy zespół przygotowuje raport dla jednej jednostki samorządu terytorialnego. Przewidziane są dwa wyjazdy studyjne każdego zespołu do gminy w celu zebrania informacji potrzebnych do analizy i opracowania wyzwania.

Na obu etapach realizacji projektu studenci będą mieli wsparcie tutorów – kompetentnych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Politechniki Wrocławskiej.

Wyzwania, z którymi będę mogli zmierzyć się studenci to m.in.: 

  • Przydatność wprowadzenia do szkoły tabletów i tablic multimedialnych, jako środka zwiększającego możliwości rozwojowe dziecka (Lubin)
  • Powstanie Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży (Lubin); 
  • Zjawisko depopulacji miasta, czyli jak „zatrzymać“ młodych ludzi w mieście (Wałbrzych),  
  • Dywersyfikacja rodzajów działalności gospodarczej w mieście (Wałbrzych);
  • Ożywienie rynku pracy (Zgorzelec)
  • Analiza i rozwój komunikacji miejskiej (Zgorzelec)
  • Złoty Stok jako produkt turystyczny (Złoty Stok)

To już trzecia edycja Szkoły Liderów Lokalnych. Projekt powstał z inicjatywy zarządu Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego UE we Wrocławiu. Obecna edycja, realizowana jest po raz pierwszy wspólnie z Politechniką Wrocławską, a ściślej mówiąc z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości PWr. Studenci będą więc mieli unikalną na studiach, możliwość pracy i realizacji projektów w zespołach interdyscyplinarnych, z czym, jako organizatorzy wiążemy szczególne nadzieje.

Dolnośląski Fundusz Rozwoju jest patronem merytorycznym Szkoły Liderów Lokalnych.