Główny prowadzący kongres: Roman Młodkowski

Dzień 1:

9:00-10:00 rejestracja uczestników konferencji

Główny prowadzący kongres: Roman Młodkowski

10:00-10:15 oficjalne otwarcie kongresu

10:15-10:30 wystąpienie Gościa Specjalnego

10:30-12:00 sesja główna

Temat:

Megatrendy w perspektywie gospodarczej do 2035 roku.
Uczestnicy debaty będą starali się odpowiedzieć na następujące pytania:

 1. Jak oddziałują megatrendyna podejmowanie decyzji przez ludzi/organizacje (państwa, przedsiębiorstwa, społeczeństwa, rynki, itd.)?
 2. Kto wytycza megatrendy na świecie?
 3. Jak wyobrażamy sobie polską gospodarkę w kontekście megatrendów do 2035 r. ?

Moderacja: Roman Młodkowski

13:00-15:30 1 piętro: Networking

13:00-14:15 I część składająca się z 2 równolegle prowadzonych paneli

Panel 1:
Długoterminowa perspektywa decyzyjna gospodarek krajowych
 1. Jaka powinna być rola państwa w rozwoju przedsiębiorczości ?
 2. W jaki sposób polityka gospodarcza powinna inspirować nowe gałęzie przemysłu, usług i produktów ?

Panel 2:
Długoterminowa perspektywa decyzyjna
finansowania przedsiębiorstw

 1. Jak akumulować polski kapitał dla rozwoju polskiego biznesu?
 2. Czy polityka długoterminowych niskich stóp procentowych przyczynia się do efektywnego rozwoju przedsiębiorczości?

14:15-15:30 II część składająca się z 2 równolegle prowadzonych paneli

Panel 1:
Długoterminowa perspektywa decyzyjna
gospodarek regionalnych
 1. Jakie uwarunkowania są kluczowe dla długoterminowej perspektywy decyzyjnej w gospodarkach regionalnych?
 2. Jaki jest wpływ biznesu globalnego i rodzimego na gospodarki regionalne?

Panel 2:
Długoterminowa perspektywa decyzyjna
przedsiębiorstw

 1. Jakie wyzwania niesie ze sobą rynek pracy?
 2. Na ile inwestycje, a na ile innowacje?

15:30 obiad

20:30-00:00 uroczysty bankiet

Level Up! Innowacja i Inspiracja

21-22 listopada - specjalna strefa kongresowa (zlokalizowana na I piętrze) Podczas 365 Timing Economic Congress stworzymy specjalną strefę networkingową pod nazwą Level Up! Innowacja i Inspiracja. Będzie to przestrzeń przedsiębiorczej aktywności, w której spotkają się uczestnicy kongresu zainteresowani bezpośrednią wymianą poglądów i idei. Tak zaaranżowaną i moderowaną strefę udostępnimy studentom, przedsiębiorcom, inwestorom, naukowcom, ekspertom, przedstawicielom instytucji otoczenia biznesu, mediów, samorządów i administracji państwowej. W bezpośrednich rozmowach podzielą się oni swoimi doświadczeniami i pomysłami. W strefie zorganizujemy warsztaty oraz prezentacje obrazujące trudną drogę, którą przechodzi się od pomysłu do sukcesu w biznesie. Swoje prezentacje przedstawią między innymi finaliści konkursu na najciekawsze pomysły startupowe, który organizujemy z dolnośląskimi uczelniami. Liczymy na to, że Level Up! Innowacja i Inspiracja stanie się motywem przewodnim nowych pomysłów. Jesteśmy przekonani, że networkingowy i warsztatowy charakter tego dwudniowego spotkania nada całemu kongresowi wymiar praktyczny - z korzyścią dla wszystkich jego uczestników.
Dzień 2:

9:00-10:00 rejestracja uczestników konferencji

10:00 przywitanie

10:00-11:30 sesja główna:

Człowiek jako wyzwanie dla współczesnych gospodarek.

Uczestnicy debaty będą starali się odpowiedzieć na następujące pytania:

 1. W jakim zakresie megatrendy dotyczące poprawy jakości życia wpłyną na efektywność gospodarek?
 2. Jaki wpływ mają zmiany warunków klimatycznych na społeczeństwa i gospodarki?
 3. Czy swoboda w zakresie migracji ludności jest korzystna dla gospodarek?

Moderacja: Roman Młodkowski

11:30-12:30 1 piętro: Level Up! Innowacja i Inspiracja

12:30-15:00 1 piętro: Networking

12:30-13:45 I część składająca się z 2 równolegle prowadzonych paneli

Panel 1:
Człowiek jako wyzwanie
dla współczesnej gospodarki krajowej

 1. Jak redystrybuować dochody?
 2. Jak wpływają oczekiwania ludzi na politykę państwa?

Panel 2:
Człowiek jako wyzwanie dla ekonomii przyszłości

 1. Jak postęp techniczny zmienia społeczeństwa?
 2. Co zamiast ekonomii dzielenia się?

13:45-15:00 II część składająca się z 2 równolegle prowadzonych paneli

Panel 1:
Człowiek jako wyzwanie dla przedsiębiorstwa

 1. Jak redystrybuować dochody?
 2. Jak wpływają oczekiwania ludzi na politykę państwa?

Panel 2:
Człowiek jako konsument

 1. Jakie mamy oczekiwania wobec państwa, samorządu, instytucji i organizacji oraz przedsiębiorstw?
 2. Co jest ważniejsze, sprzedaż czy budowanie długoterminowej relacji z Klientem?

15:00 obiad

Level Up! Innowacja i Inspiracja

21-22 listopada - specjalna strefa kongresowa (zlokalizowana na I piętrze) Podczas 365 Timing Economic Congress stworzymy specjalną strefę networkingową pod nazwą Level Up! Innowacja i Inspiracja. Będzie to przestrzeń przedsiębiorczej aktywności, w której spotkają się uczestnicy kongresu zainteresowani bezpośrednią wymianą poglądów i idei. Tak zaaranżowaną i moderowaną strefę udostępnimy studentom, przedsiębiorcom, inwestorom, naukowcom, ekspertom, przedstawicielom instytucji otoczenia biznesu, mediów, samorządów i administracji państwowej. W bezpośrednich rozmowach podzielą się oni swoimi doświadczeniami i pomysłami. W strefie zorganizujemy warsztaty oraz prezentacje obrazujące trudną drogę, którą przechodzi się od pomysłu do sukcesu w biznesie. Swoje prezentacje przedstawią między innymi finaliści konkursu na najciekawsze pomysły startupowe, który organizujemy z dolnośląskimi uczelniami. Liczymy na to, że Level Up! Innowacja i Inspiracja stanie się motywem przewodnim nowych pomysłów. Jesteśmy przekonani, że networkingowy i warsztatowy charakter tego dwudniowego spotkania nada całemu kongresowi wymiar praktyczny - z korzyścią dla wszystkich jego uczestników.

Kontakt

email: kongres@dfr.org.pl
telefon: +48 71 736 06 20