W poniedziałek 16 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Miękini podpisane zostało porozumienie o współpracy i wzajemnym wsparciu pomiędzy władzami samorządowymi Gminy Miękinia a Zarządem Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.

Porozumienie podpisali wójt Gminy Miękinia Jan Marian Grzegorczyn i prezes Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Marek Ignor.

Mamy nadzieję, że współpraca pomiędzy Gminą Miękinia a DFR zaowocuje sukcesami lokalnych przedsiębiorstw.