OSTRZEŻENIE PRZED PRÓBAMI OSZUSTWA

 

Spółka DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ ROZWOJU sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-427), ul. Duńska 9 [DFR], ostrzega przed próbami oszustwa podejmowanymi przez podmiot podający się za pośrednika finansowego DFR, działającego rzekomo w imieniu i na rzecz DFR.

DFR informuje, iż działania tego podmiotu polegają na wprowadzeniu w błąd przedsiębiorców  ubiegających się o dofinansowanie ze środków udzielanych przez Fundusz i zmierzają do bezprawnego wyłudzenia opłat za przygotowanie umowy o udzielenie dotacji i dokumentów z tym związanych. Ponadto sugerują, że DFR udziela dotacji, gdy, de facto, oferujemy jedynie formy zwrotne dofinansowania, tj. pożyczki.

DFR pragnie w tym miejscu wyjaśnić, że za przygotowanie dokumentów związanych z udzieleniem pożyczki nie są pobierane żadne opłaty, wolne od opłat jest też postępowanie mające na celu analizę możliwości kredytowych pożyczkobiorców.

Zgodnie z posiadanymi informacjami, w/w podmioty swoje działania koncentrują głównie na terenie regionu wałbrzyskiego, istnieje jednak podejrzenie prowadzenia takich działań na terenie całego kraju.

Informujemy, że podjęliśmy odpowiednie kroki prawne związane z zawiadomieniem właściwych organów ścigania i wykrycia sprawców.

Wszystkie osoby, które powezmą jakiekolwiek podejrzenia w powyższym zakresie lub posiadają jakiekolwiek informacje dotyczące tego rodzaju działań, prosimy o kontakt z Biurem DFR.