Pobierz plik:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Ogłoszenie-o-zamówieniu-597843_N_2018.pdf

SIWZ SDS.pdf

SIWZ SDS.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy.zip

ZALACZNIK_NR_1_DO_SIWZ_Formularz_ofertowy.zip

Załącznik NR 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.zip

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/ZALACZNIK_NR_2_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_spelnienianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.zip

Załącznik NR 3 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.zip

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/ZALACZNIK_NR_3_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.zip

Załącznik Nr 4 do SIWZ Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.zip

ZALACZNIK_NR_4_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_przynaleznosci_lub_braku_przynaleznosci_do_tej_samej_grupy_kapitalowej.zip

Załącznik Nr 5 do SIWZ projekt umowy.pdf

Załącznik nr 5 do SIWZ projekt umowy.pdf

Załącznik Nr 6 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia.pdf 

Załącznik nr 6 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia.pdf

Załącznik Nr 7 do SIWZ Wykaz doświadczenia.doc

ZALACZNIK_NR_7_do_SIWZ _Wykaz_doswiadczenia.doc

Załącznik Nr 8 do SIWZ Wykaz osób.doc

ZALACZNIK_NR_8_do_SIWZ_Wykaz_osob.doc

.