OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Ogłoszenie-o-zamówieniu_REPO-4.pdf

SIWZ

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/SIWZ_REPO-2.pdf

Istotne postanowienia Umowy.

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Istotne-Postanowienia-Umowy_REPO-1.pdf

Załączniki do SIWZ

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Załącznik-nr-2-SIWZ-REPO-Ośw-o-udostępnieniu-zasobów.pdf

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Załącznik-nr-3-SIWZ-REPO-JEDZ.pdf

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Załącznik-nr-4-SIWZ_REPO-Wzór-wykazu-usług-w-zakresie-udz-poręczeń.pdf

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Załącznik-nr-5-SIWZ_REPO-Wzór-wykazu-osób.pdf

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Załącznik-nr-6-SIWZ_REPO-Oswiadczenie_podatki-ubezpieczenia.pdf

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Załącznik-nr-7-SIWZ_REPO-Oswiadczenie_zakaz-ubiegania-się-o-zam-pub.pdf

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Załącznik-nr-8-SIWZ_REPO-Osw_o-niezaleganiu-z-płacaniem-podatków.pdf

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Załącznik-nr-9-SIWZ_REPO-Osw_grupa-kapitałowa.pdf

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Załącznik-nr-10-SIWZ_REPO_Formularz-ofertowy-1.pdf

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Załącznik-nr-11-SIWZ_REPO_Kwestionariusz.pdf

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Załącznik-nr-12-SIWZ_REPO_Zasięg-operacyjny-sieci-współpracy.pdf

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Załącznik-nr-13-SIWZ_REPO_Dodatkowe_osoby.pdf

Załączniki do SIWZ wersja edytowalna.

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Załącznik-nr-2-SIWZ-REPO-Ośw-o-udostępnieniu-zasobów.zip

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Załącznik-nr-3-SIWZ-REPO-JEDZ-4.zip

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Załącznik-nr-4-SIWZ_REPO-Wzór-wykazu-usług-w-zakresie-udz-poręczeń.zip

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Załącznik-nr-5-SIWZ_REPO-Wzór-wykazu-osób.zip

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Załącznik-nr-6-SIWZ_REPO-Oswiadczenie_podatki-ubezpieczenia.zip

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Załącznik-nr-7-SIWZ_REPO-Oswiadczenie_zakaz-ubiegania-się-o-zam-pub.zip

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Załącznik-nr-8-SIWZ_REPO-Osw_o-niezaleganiu-z-płacaniem-podatków.zip

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Załącznik-nr-9-SIWZ_REPO-Osw_grupa-kapitałowa-5.zip

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Załącznik-nr-10-SIWZ_REPO_Formularz-ofertowy.zip

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Załącznik-nr-11-SIWZ_REPO_Kwestionariusz-1.zip

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Załącznik-nr-12-SIWZ_REPO_Zasięg-operacyjny-sieci-współpracy.zip

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Załącznik-nr-13-SIWZ_REPO_Dodatkowe_osoby.zip

Załączniki do Umowy

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Załącznik-A-DoKwartalnegoSprawozdaniaTabelaWynagrodzenia_REPO.pdf

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Załącznik-nr-1-do-Wzoru-Umowy_REPO__Opis-Produktu-Finansowego.pdf

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Załącznik-nr-2-do-Wzoru-Umowy_REPO-Metodologia-oceny-ryzyka_Polityka-zabezp-1.pdf

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Załącznik-nr-3-do-Wzoru-Umowy_REPO_Zasoby-ludzkie.pdf

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Załącznik-nr-4-do-Wzoru-Umowy_REPO_Lista-instytucji-finansowych.pdf

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Załącznik-nr-5-do-Wzoru-Umowy_REPO_Reguły-sprawozdawczosci.pdf

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Załącznik-nr-6-do-Wzoru-Umowy_REPO_Reguły-wypłaty-Prowizji.pdf

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Załącznik-nr-7-do-Wzoru-Umowy_REPO_Wzór-wniosku-o-rezerwację-Regionalnego-Reporęczenia.pdf

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Załącznik-nr-8-do-Wzoru-Umowy_REPO_Wzór-wniosku-o-wypłatę-Regionalnego-Reporęczenia.pdf

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Załącznik-nr-9-do-Wzoru-Umowy_REPO_weksel.pdf

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Załącznik-nr-10-do-Wzoru-Umowy_REPO_Umowa-cesji-zabezpieczeń.pdf

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Załącznik-nr-11-do-Wzoru-Umowy_REPO_Reguły-czynności-windykacyjnych-3.pdf

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Załącznik-nr-12-do-Wzoru-Umowy_Klauzule-do-Umowy-I-stopnia.pdf

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Załącznik-nr-13-do-Wzoru-Umowy_REPO_Wzór-oświadczeń-MŚP.pdf

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytania z 24 i 27.08. 2018r. i odpowiedzi z dnia 29.08.2108r.

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Pytania-i-odpowiedzi-REPO-20180829.pdf

Zmiana SIWZ 

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/SIWZ_REPO-3.pdf

Istotne postanowienia _Umowy

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Istotne-Postanowienia-Umowy_REPO-2.pdf

Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy_REPO_Opis Produktu Finansowego

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Załącznik-nr-1-do-Wzoru-Umowy_REPO__Opis-Produktu-Finansowego-1.pdf

Pytania z 29, 30 i 31 sierpnia 2018r. i odpowiedzi z dnia 03.09.2018r.

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/09/Odpowiedzi-na-pytania-Wykonawców-2_REPO_20180903-5.pdf

Zmiany załączników SIWZ

Istotne Postanowienia Umowy_REPO

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/09/Załącznik-nr-1-do-Wzoru-Umowy_REPO__Opis-Produktu-Finansowego-2.pdf

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/09/Załącznik-nr-8-do-Wzoru-Umowy_REPO_Wzór-wniosku-o-wypłatę-Regionalnego-R..pdf

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/09/Załącznik-nr-13-do-Wzoru-Umowy_REPO_Wzór-oświadczeń-MŚP-4.pdf

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z 17.09.2018 pdf

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/09/Odpowiedź-na-pytanie-Wykonawcy_17.09.2018.pdf

Informacja z otwarcia ofert 21.09.2018 pdf

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2018/09/REPO_Informacja-z-otwarcia-ofert_2018.09.21.pdf