Regionalna Pożyczka Obrotowa

Szczegóły oferty:

Na jakich warunkach

Maks. kwota pożyczki:
300 000 zł. Oprocentowanie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe: od 0%. Oprocentowanie na warunkach rynkowych: od 5,06%. Prowizja: 0%. Maksymalny okres spłaty: 3 lata. Bez ukrytych kosztów i produktów powiązanych.

Dla kogo

Dla mikro, małych i średnich dolnośląskich przedsiębiorstw z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego (brak minimalnego okresu działania firmy).

Na jaki cel

Na wydatki bieżące z wyłączeniem nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Dlaczego warto

Przedsiębiorstwo, które chce odnieść sukces w branży, nie może stać w miejscu. Musi stawiać na ciągły rozwój, na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań – po to, by dorównać standardom unijnym. To z kolei wymaga dużych nakładów finansowych – tym bardziej, że pieniądze potrzebne są nie tylko na realizację nowych inwestycji. Firmy potrzebują również środków na bieżące wydatki.

Dlatego coraz więcej przedsiębiorstw działających we Wrocławiu oraz innych miastach województwa dolnośląskiego decyduje się na pożyczkę obrotową. Jest to forma wsparcia finansowego, dzięki któremu można pozyskać środki na dowolny cel. Wysokie kwoty możliwe do uzyskania sprawiają, że tego rodzaju regionalna pożyczka na prowadzenie działalności cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Kto może skorzystać z naszej pożyczki obrotowej?

Regionalna pożyczka na prowadzenie działalności to oferta skierowana do wszystkich MŚP z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego lub prowadzące działalność gospodarczą w sposób ciągły i zorganizowany np. w postaci oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa na terenie województwa dolnośląskiego (brak minimalnego okresu działania firmy) wpisany do CEIDG lub do rejestru przedsiębiorstw KRS.

Jej inicjatorem jest Dolnośląski Fundusz Rozwoju (DFR), dzięki któremu przedsiębiorcy mogą pozyskać środki na potrzeby realizowanego biznesu. Tego rodzaju pożyczka na prowadzenie działalności udzielana jest na atrakcyjnych warunkach.

Pożyczka obrotowa stanowi formę wsparcia finansowego, które jest dedykowane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Dużą przewagą tego rodzaju wsparcia jest brak minimalnego okresu działania firmy. Oznacza to, że o taką pożyczkę oferowaną przez DFR mogą ubiegać się nawet nowo powstałe przedsiębiorstwa.

Na jaki cel pożyczka może zostać przeznaczona?

Pożyczka obrotowa dla firm oferowana w ramach programu przygotowanego przez DFR to korzystne rozwiązanie finansowe. Podobnie jak standardowa pożyczka bankowa, pozyskane pieniądze można przeznaczyć niemal na dowolny cel. Dzięki temu przedsiębiorcy mają szansę zachować płynność finansową, a jednocześnie móc rozwijać swoją działalność.

Zgodnie z obowiązującymi warunkami, pożyczka obrotowa dla firm może być przeznaczona przede wszystkim na pokrycie wydatków bieżących. Oznacza to, że pożyczka pozwala uregulować m.in. należności wobec dostawców, wynagrodzenia pracownicze oraz inne opłaty związane z bieżącą działalnością.

Warunki pożyczki:

Pożyczka obrotowa dla firm z województwa dolnośląskiego to wsparcie finansowe oferowane na korzystnych warunkach. Wysoka maksymalna kwota pożyczki, atrakcyjne oprocentowanie oraz długi okres spłaty zobowiązania sprawiają, że zainteresowanie tego typu pożyczką rośnie.

Dolnośląski Fundusz Rozwoju oferuje regionalną pożyczkę obrotową dla firm na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o kwotę pożyczki do 300 000 zł. Maksymalny okres spłaty wynosi aż 3 lata. Oprocentowanie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe – od 0%. Oprocentowanie na warunkach rynkowych – od 5,06%. Prowizja: 0%.

Jakie są korzyści wynikające ze skorzystania z pożyczki obrotowej?

Pożyczka obrotowa dla firm oferowana za pośrednictwem DFR to korzystne rozwiązanie dla wielu przedsiębiorców. Taka forma wsparcia finansowego daje dostęp do dodatkowych środków, które można przeznaczyć na dowolny cel. Może to być pożyczka na prowadzenie działalności bieżącej, uregulowanie należności wobec dostawców czy pracowników. A to wszystko na bardzo korzystnych warunkach finansowych.

Pożyczka udzielana przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju to opcja, dzięki której możliwe jest zachowanie płynności finansowej. Dostęp do dodatkowych środków, np. w momencie, gdy kontrahenci zalegają z należnościami, pozwala uniknąć przejściowych problemów finansowych w przedsiębiorstwie.

Czy moja firma jest mikro-, małym czy średnim przedsiębiorstwem?

Pożyczka obrotowa dla firm reprezentujących województwo dolnośląskie to wsparcie finansowe ukierunkowane na pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom. Dolnośląski Fundusz Rozwoju, poprzez oferowanie pożyczek na preferencyjnych warunkach, chce wspomóc działalność tego typu przedsiębiorstw.

Prowadzisz firmę zatrudniającą mniej niż 10 osób, a roczny obrót nie przekracza 2 mln euro? Należysz do grona mikroprzedsiębiorstw. Jeżeli natomiast zatrudniasz mniej niż 50 osób, a roczne obroty nie są większe niż 10 mln euro, jesteś małym przedsiębiorstwem. W przypadku zatrudniania od 50-ciu do 250-ciu pracowników i rocznych obrotów na poziomie nieprzekraczającym 50 mln euro, należysz do grona średnich przedsiębiorstw.

Gdzie można wziąć pożyczkę?

Jeśli już zdecydowałeś się na pożyczkę i wiesz, że spełniasz określone wymagania, zacznij działać! Złóż wniosek u jednego z aktualnych Regionalnych Pośredników Finansowych (RPF). Wcześniej jednak sprawdź, w jakich miastach obejmujących województwo dolnośląskie działają biura RPF i nawiąż bezpośredni kontakt.

Gdzie można uzyskać wsparcie?

Dolnośląski Fundusz Rozwoju organizuje programy wsparcia dla dolnośląskich firm w oparciu o finansowe instrumenty zwrotne, tj. pożyczki, gwarancje, poręczenia, instrumenty quasi-kapitałowe i kapitałowe. Przekazywane przedsiębiorcom środki powracają do funduszu i są ponownie inwestowane w rozwój dolnośląskiej gospodarki.