O nas

Dolnośląski Fundusz Rozwoju jest spółką samorządową działająca od 2012 roku, której jedynym wspólnikiem jest Województwo Dolnośląskie.

Dolnośląski Fundusz Rozwoju jest wyspecjalizowaną regionalną instytucją finansową, której celem jest zbudowanie na Dolnym Śląsku trwałego wieloletniego sytemu finansowania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. W praktyce Spółka ma za zadanie organizować programy wsparcia dla dolnośląskich firm w oparciu o finansowe instrumenty zwrotne, tj. pożyczki, gwarancje, poręczenia, instrumenty quasi-kapitałowe i kapitałowe, a także poręczenia kredytów, leasingów, transakcji faktoringowych i wadialnych. W ramach realizowanego przez DFR zadania, dolnośląscy przedsiębiorcy będą mieli do dyspozycji około 400.000.000 zł. Przekazywane przedsiębiorcom środki powracają do funduszu i są ponownie inwestowane w rozwój dolnośląskiej gospodarki.

Fundusz posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2015.

NASZE CELE

  1. likwidowanie barier w dostępie do kapitału poprzez oferowanie poręczeń, pożyczek oraz innych instrumentów finansowych;
  2. ułatwianie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących obrotu gospodarczego;
  3. umożliwianie realizacji przedsięwzięć gospodarczych, które służą wzrostowi konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorców;
  4. wspieranie zmian strukturalnych w gospodarce Dolnego Śląska w zakresie celów Spółki;
  5. stymulowanie wzrostu inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości na terenie Dolnego Śląska;
  6. wzmacnianie potencjału rozwojowego regionalnej gospodarki;
  7. tworzenie warunków dla powstawania nowych, trwałych miejsc pracy na Dolnym Śląsku.

Zarząd

Marek Ignor

Prezes Zarządu

Mikro w małe, małe w średnie, średnie w duże – tak w wielkim skrócie myślimy o naszej misji. Chodzi o ciągły rozwój. W praktyce Spółka ma za zadanie organizować programy wsparcia korzystające z finansowych instrumentów zwrotnych, tj. pożyczek, gwarancji, poręczeń, instrumentów quasi-kapitałowych i kapitałowych. Analizujemy również modele współfinansowania produktów funduszu z udziałem środków prywatnych. To ogromny potencjał, który należy uwolnić. Projektując każde rozwiązanie zwracamy szczególną uwagę, aby procedury uzyskania wsparcia były z perspektywy przedsiębiorcy były proste, łatwe i przejrzyste.

Marek Ignor


Rada nadzorcza

Łukasz Puźniecki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Łukasz Puźniecki


Jarosław Broda

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jarosław Broda


Jarosław Krauze

Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Krauze


Rada inwestycyjna Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju

dr hab. Bogusław Półtorak prof. UE

Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Między innymi współtwórca portalu bankier.pl

dr hab. Bogusław Półtorak prof. UE


Maciej Potocki

Prezes Zarządu Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. WPT jest największym, samofinansującym się technoparkiem w Polsce.

Maciej Potocki


INFORMACJE O SPÓŁCE

Kapitał zakładowy: 7 005 000 zł.
Siedziba Spółki: ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
NIP: 8971782009
Regon: 021856029
KRS: 0000415829

chart