Gospodarka i czas to wspólny mianownik dyskusji przedsiębiorców, naukowców i samorządowców podczas  tegorocznego 365 Timing Economic Congress. Uczestnicy będą rozmawiali m.in. o megatrendach w perspektywie do 2035 roku. Jakie one będą?

– Pierwszy trend to nowe dziedziny gospodarki, narastająca innowacyjność, wypieranie tradycyjnych sektorów przez nowe, których jeszcze dzisiaj nie potrafimy przewidzieć – przewiduje prof. Andrzej Kaleta, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – Drugi, to narastająca globalizacja i konkurencja w wymiarze światowym. Trend nie nowy ale występujący w coraz większym natężeniu. Kolejny – to rozwój świata internetowego, nowe metody komunikacji i nowe związane z tym dziedziny. Czwarty – to nowe wyzwania ekologiczne i społeczne związane z niespotykanym wcześniej kryzysem klimatycznym oraz narastającymi konfliktami społecznymi.

– Pojawiają się nowe megatrendy, które będą wpływać na naszą przyszłość, w tym wojny handlowe, długoterminowe niskie stopy procentowe, konsolidacja strefy Euro i Brexit czy zmiany w konkurencyjności spowodowane wzrostem kosztów wynagrodzeń w naszym regionie – mówi prof. Bogusław Półtorak, prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Jednym z ważnych tematów 365 Timing Economic Congress będzie rola władz samorządowych we wspieraniu przedsiębiorczości. Na liczącym prawie 3 mln mieszkańców Dolnym Śląsku funkcjonuje 380 tys. firm, a nowa powstaje średnio co trzy minuty. W regionie powstaje 8,5 proc. polskiego PKB. 

– Musimy ułatwiać współpracę pomiędzy samorządem, nauką i biznesem – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. – Powołujemy takie instytucje otoczenia biznesu jak Dolnośląski Fundusz Rozwoju, którego celem jest zbudowanie w regionie trwałego, wieloletniego systemu finansowania MŚP. Według danych Eurostatu, Dolny Śląsk znalazł się na pierwszym miejscu spośród 276 regionów UE pod względem tworzenia miejsc pracy. Region jest też bardzo wysoko notowany w raporcie Komisji Europejskiej dotyczącym innowacyjności. 

W trakcie 365 Timing Economic Congress uczestnicy spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy człowiek jest „widziany” przez współczesne gospodarki.

– Jak się wydaje, człowiek stanowi centrum wszelkich działań w sferze gospodarczej. Z jednej strony jest wytwórcą produktów bądź usług, z drugiej – ich odbiorcą. Bez człowieka cały ten zamknięty cykl traci sens, tak jak tracą sens poszczególne działania wchodzące w jego skład – mówi Marek Ignor, prezes DFR. – Biznes sukcesu to biznes oparty na wychodzeniu naprzeciw potrzebom człowieka, dostosowaniu tego procesu do istniejących megatrendów, postępu technologicznego czy procesów społecznych, takich np. jak migracja.

Zapraszamy na nasz kongres! Wrocław, 21-22 listopada 2019. Rejestracja: www.365timing.pl