W ostatnim dniu roku zwykle podsumowujemy ten, który się kończy, ale też planujemy przyszłość. My zapytaliśmy Krzysztofa Domareckiego – przewodniczącego Rady Nadzorczej Selena FM S.A. – o perspektywy polskich firm do roku 2030. To horyzont prognostyczny Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej przez rząd w 2017 roku. Wypowiedź została nagrana podczas 365 Timing Economic Congress, Wrocław, 15-16.10.2018. Kongres zorganizowaliśmy wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.