DFR INWESTYCYJNY

to projekt realizowany przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju,
którego celem jest inwestowanie wiedzy i środków finansowych
w rozwój firm sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
z Dolnego Śląska.

Dolnośląski Fundusz Rozwoju należy w 100%
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

----

DFR inwestycyjny jest projektem realizowanym w ramach struktur publicznych
przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju, dysponujący środkami post-Jeremie
w wysokości 400 mln zł.

Działamy na zasadach komercyjnych i dbamy, aby nasze inwestycje były rentowne,
możliwie bezpieczne,a suma środków, którymi wspieramy sektor MŚP, stale rosła.

Każda zarobiona złotówka, która powraca do funduszu, jest ponownie inwestowana
w rozwój dolnośląskiej gospodarki.

Naszą misją jest wspieranie innowacyjnych i szybko rozwijających się firm z regionu
Dolnego Śląska, należących do sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Dzięki współpracy z wieloma ekspertami branżowymi i ludźmi świata biznesu możemy
udzielać wsparcia nie tylko finansowego, ale również biznesowego i technologicznego.

Jesteśmy nowoczesną organizacją, zarządzaną wg najwyższych standardów inwestorskich.

 

 

Inwestujemy

Projekt DFR inwestycyjny polega na inwestowaniu kapitału
w różnego rodzaju przedsięwzięcia firm
z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Struktura finansowania zależna jest od fazy rozwoju projektu
i jego specyfiki oraz preferencji właściciela.

 

 

Formy finasowania

Finansowanie kapitałowe np. obejmowanie udziałów lub zakup akcji.
Finansowanie dłużne np. udzielanie pożyczek lub obejmowanie
emisji obligacji, długu podporządkowanego, niezabezpieczonego,
mezzanine, z możliwością konwersji na udziały lub akcje.
Finansowanie mieszane udziałowe i dłużne

Pro Develompent

jest skierowany do przedsiębiorstw znajdujących się

w fazie rozwoju lub wczesnej ekspansji,

będących spółkami prawa handlowego.

Pro Start

to produkt skierowany do przedsiębiorców, którzy mają dopiero pomysł

na biznes albo pracują nad stworzeniem produktu.

 

PRODUKTY INDYWIDUALNIE DOPASOWANE

 

 

 

Pro Start

to produkt skierowany do przedsiębiorców, którzy mają dopiero pomysł

na biznes albo pracują nad stworzeniem produktu.

 

Pro Development

jest skierowany do przedsiębiorstw znajdujących się

w fazie rozwoju lub wczesnej ekspansji,

będących spółkami prawa handlowego.

 

 

Krzysztof Górka

Krzysztof Górka

Prezes Zarządu

+48 501 828 751

k.gorka@inwestycyjny.dfr.org.pl

Justyna Saganowska

Justyna Saganowska

Analityk Inwestycyjny

+48 514 070 008

biuro@inwestycyjny.dfr.org.pl