Organizatorzy:

365 Timing Economic Congress

365 Timing Economic Congress to koncepcja całościowego podejścia do zagadnień czasu w procesach społeczno-gospodarczych z uwzględnieniem potrzeb jednostki, biznesu, ale też społeczeństwa i państwa. Wszechobecne: ekonomizacja i finansalizacja w procesach gospodarczych same w sobie już nie są wystarczające, rośnie znaczenie właściwego miejsca i czasu w osiąganiu celów.

Warto być 365

W tym roku mówiliśmy o megatrendach w perspektywie gospodarczej do 2035 roku. O nowych dziedzinach gospodarki, narastającej innowacyjności, wypieraniu tradycyjnych sektorów przez nowe, których jeszcze dzisiaj nie potrafimy przewidzieć. O rozwoju świata internetowego. O wyzwaniach ekologicznych i społecznych. Dyskutowaliśmy także o miejscu człowieka we współczesnej gospodarce. Jak postęp techniczny zmienia społeczeństwa? Co zamiast ekonomii dzielenia się? Jak wpływają oczekiwania ludzi na politykę państwa?

Podczas Kongresu stworzyliśmy specjalną strefę networkingową pod nazwą: Level Up! Innowacja i Inspiracja. To przestrzeń przedsiębiorczej aktywności, w której spotkali się uczestnicy kongresu zainteresowani bezpośrednią wymianą poglądów i idei. 

Podczas Kongresu bez wątpienia sprawdziła się formuła konferencji – zaproszenie do dyskusji przedstawicieli różnych środowisk: nauki, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, administracji publicznej i mediów. Zapraszamy do odwiedzenia zakładki “Relacje z Kongresu”. Publikujemy tam materiały z Kongresu, jak również wspomnienia z ubiegłorocznych edycji.

Grupa Docelowa

Przedsiębiorcy
Inwestorzy
Przedstawiciele sektora finansowego
Organizacje i zrzeszenia gospodarcze i finansowe, w tym międzynarodowe
Przedstawiciele uczelni, naukowcy
Administracja publiczna – krajowa i samorządowa
Studenci

Video

Komitet Honorowy

Cezary Przybylski

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

prof. dr hab. Andrzej Kaleta

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Rada Programowa

prof. dr hab. Czesław Zając

Dziekan Szkoły Doktorskiej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Bogusław Fiedor, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Jarosław Witkowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Stanisław Korenik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., Jan Evangelista Purkyně University, Ústí nad Labem
prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Andrzej Klasik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Krystian Heffner, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Jerzy Rymarczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Andrzej Graczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Leszek Patrzałek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, Szkoła Główna Handlowa
prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Dorota Elżbieta Korenik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Jacek Karwowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Komitet Organizacyjny

Bogusław Półtorak, Członek Rady Inwestycyjnej Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.
Marek Staniewicz, Dyrektor Marketingu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.
Ewa Mierzejewska, Kierownik Biura Wydziału Nauk Ekonomicznych
prof. UE, dr hab. Dorota Rynio, Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych Wydziału Nauk Ekonomicznych UEW
prof. UE, dr hab. Wawrzyniec Michalczyk, Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Studiów Podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UEW
dr Aleksandra Szpulak, Prodziekan ds. Promocji i Współpracy z Otoczeniem Wydziału Nauk Ekonomicznych UEW
prof. UE, dr hab. Alicja Zakrzewska-Półtorak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. UE, dr hab. Joanna Radomska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Marcin Brol, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Magdalena Broszkiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Barbara Mróz-Gorgoń, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Dorota Bednarska-Olejniczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Marcin Haberla, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Partnerzy:

Partner techniczny:

Partner tłumaczenia:

Kontakt