21 i 22 listopada  365 Timing Economic Congress będziemy transmitować w internecie. Proszę oglądać na: www.365timing.pl, naszym You Tube i Facebooku, a także w Gazecie Wrocławskiej i Bankierze.pl.

Będzie można także głosować na najciekawszy panel dyskusyjny i wygrywać cenne nagrody! Szczegóły również na www.365timing.pl.

W trakcie kongresu będziemy dyskutować o megatrendach w gospodarce w perspektywie do 2035 roku, a także o człowieku jako wyzwaniu dla współczesnych gospodarek. Zaprosimy również do specjalnej strefy networkingowej „Level Up! Innowacja i Inspiracja”. Nastąpi w niej rozstrzygnięcie międzyuczelnianego konkursu na najlepszy projekt nowego biznesu.