- Coraz częściej uświadamiamy sobie, że nie wystarczy tylko nadążać. Musimy wyprzedzać - mówił prof. dr hab. Andrzej Kaleta rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, podczas konferencji prasowej 365 Timing Economic Congress. - Jeśli nie potrafimy przewidzieć przyszłości, to powinniśmy ją kształtować. Myślę, że kongresowe dyskusje będą się toczyć wokół wyprzedzania czasu. Wyprzedzania trendów.

Kongres nie bez powodu jest organizowany na Dolnym Śląsku. W liczącym prawie 3 mln mieszkańców województwie funkcjonuje 380 tys. firm, a nowa powstaje średnio co trzy minuty. W regionie powstaje 8,5 proc. polskiego PKB.

- Po raz drugi spotkamy się w tzw. "złotym trójkącie": przedstawicieli nauki, biznesu i samorządu, który powinien tworzyć takie warunki, żeby zmiany w regionalnej gospodarce można było wprowadzać jak najszybciej - powiedział Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. - Musimy ułatwiać współpracę pomiędzy samorządem, nauką i biznesem. Powołujemy takie instytucje otoczenia biznesu jak Dolnośląski Fundusz Rozwoju, którego celem jest zbudowanie w regionie trwałego, wieloletniego systemu finansowania MŚP.

To właśnie DFR oraz  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu organizują 365 Timing Economic Congress.

Megatrendy i człowiek

Dyskusja będzie dotyczyła megatrendów w perspektywie gospodarczej do 2035 roku. Jak oddziałują na podejmowanie decyzji przez ludzi i organizacje? Kto je wytycza? Jak wyobrażamy sobie polską gospodarkę w kontekście megatrendów do 2035 roku? Ale w centrum zainteresowania znajdzie się również człowiek jako wyzwanie dla współczesnych gospodarek.

- Na naszym kongresie planujemy dyskusję również o tym, czy jesteśmy zakładnikami megatrendów, czy jednak to człowiek stanowi wyzwanie dla współczesnych gospodarek - zauważa Marek Ignor, prezes DFR. - O tym, jak ważna jest tematyka poruszana na naszym kongresie, świadczyć może tegoroczny Nobel w dziedzinie ekonomii przyznany za badania nad praktycznymi sposobami łagodzenia skutków ubóstwa.

W podobnym tonie wypowiedział się Cezary Przybylski.  - Coraz częściej pytamy, czy człowiek jest dalej podmiotem tych zmian, czy też czynnikiem mniej ważnym? Coraz częściej mówi się o tym, że zagrożeniem dla zmian może być niezadowolenie społeczne spowodowane szybkością zmian i utratą podmiotowości przez człowieka.

- Jak się wydaje, człowiek stanowi centrum wszelkich działań w sferze gospodarczej. Z jednej strony jest wytwórcą produktów bądź usług, z drugiej – ich odbiorcą. Bez człowieka cały ten zamknięty cykl traci sens, tak jak tracą sens poszczególne działania wchodzące w jego skład – mówił Marek Ignor.

Do dyskusji w trakcie kongresu zachęcą też inne pytania. Jak postęp techniczny zmienia społeczeństwa? Co zamiast ekonomii dzielenia się? Jak zmieniają się role w zespołach w różnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa? Jakie mamy oczekiwania wobec państwa, samorządu, instytucji i organizacji oraz przedsiębiorstw? Jak kształtować liderów procesów społeczno-gospodarczych?

Level Up!

Podczas kongresu stworzona zostanie specjalna strefa networkingowa pod nazwą „Level Up! Innowacja i Inspiracja”. Będzie to przestrzeń przedsiębiorczej aktywności, w której spotkają się uczestnicy kongresu zainteresowani bezpośrednią wymianą poglądów i idei. Zorganizowane zostaną tam również warsztaty i prezentacje przedstawiające trudną drogę, którą przechodzi się od pomysłu do sukcesu w biznesie. W tej strefie nastąpi również rozstrzygnięcie międzyuczelnianego konkursu na najlepszy projekt nowego biznesu. To propozycja dla tych studentów i pracowników naukowych wrocławskich uczelni, którzy mają ciekawy pomysł na start-up, ale nie wiedzą jak zacząć.

Zapraszamy na nasz kongres. Rejestracja:  www.365timing.pl