fbpx

Ułatwienia dostępu

365 timing

Akredytacja i logotypy:

Akredytacja

Akredytacja uprawnia dziennikarzy, fotoreporterów, członków ekip TV do:

 • udziału w sesjach ogólnych i panelach tematycznych Kongresu
 • indywidualnych rozmów z prelegentami po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania

Warunkiem ubiegania się o akredytacje dziennikarską jest wysłanie zgłoszenia akredytacyjnego zawierającego:

 1. Nazwę redakcji
 2. Imię i Nazwisko
 3. Funkcję/Stanowisko (dziennikarz, fotoreporter, członek ekipy TV)
 4. Telefon
 5. E-mail

Zgłoszenie należy przesłać na adres: kongres@dfr.org.pl

Logotypy

Informacje prasowe:

Informacja prasowa​ – 1. Edycja 365 Timing Economic Congress

Gospodarka i czas staną się wspólnym mianownikiem w dyskusji przedsiębiorców, naukowców i samorządowców podczas 365 Timing Economic Congress, który odbędzie 21 i 22 listopada tego roku we Wrocławiu. Uczestnicy tegorocznego kongresu będą rozmawiali m.in. o megatrendach w perspektywie gospodarczej do 2035 roku. Jakie one będą i kto będzie je wyznaczał?

 • Prof. dr hab. Andrzej Kaleta, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:

  – Pierwszy trend to nowe dziedziny gospodarki, narastająca innowacyjność, wypieranie tradycyjnych sektorów przez nowe, których jeszcze dzisiaj nie potrafimy przewidzieć. Drugi to narastająca globalizacja i konkurencja w wymiarze światowym. Trend nie nowy ale występujący w coraz większym natężeniu. Kolejny – to rozwój świata internetowego, nowe metody komunikacji i nowe związane z tym dziedziny. Czwarty – to nowe wyzwania ekologiczne i społeczne związane z niespotykanym wcześniej kryzysem klimatycznym oraz narastającymi konfliktami społecznymi.

 • Prof. UE, dr hab. Bogusław Półtorak, prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:

  – Pojawiają się nowe megatrendy w gospodarce, które będą wpływać na naszą przyszłość, w tym wojny handlowe, długoterminowe niskie stopy procentowe, konsolidacja strefy Euro i Brexit, czy zmiany w konkurencyjności spowodowane wzrostem kosztów wynagrodzeń w naszym regionie. W takich warunkach w polskiej gospodarce silnie opartej na eksporcie i silnie uzależnionej od dobrych warunków gospodarczych w Strefie Euro, szczególnego znaczenia nabierają w najbliższych latach działania związane z planowaniem długoterminowych inwestycji.

Jednym z ważnych tematów będzie rola władz samorządowych we wspieraniu przedsiębiorczości.

 • Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego:

  – Musimy ułatwiać współpracę pomiędzy nauką i biznesem. Powołujemy takie instytucje otoczenia biznesu jak Dolnośląski Fundusz Rozwoju, którego celem jest zbudowanie w regionie trwałego, wieloletniego systemu finansowania MŚP. Kluczem jest dialog ze środowiskiem biznesowym, podejmowanie wielowymiarowej współpracy. W wyniku inicjatyw samorządów powstają inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne i naukowe. Na liczącym prawie 3 mln mieszkańców Dolnym Śląsku, funkcjonuje 380 tys. firm, a nowa powstaje średnio co trzy minuty. Jej właściciele czy pracownicy to często absolwenci uczelni znajdujących się w regionie. Naukę na dolnośląskich uczelniach rocznie kończy ponad 40 tysięcy absolwentów. W ogromnej części są to absolwenci specjalistycznych kierunków, które zostały uruchomione w odpowiedzi na potrzeby rynku.

Uczestnicy spróbują odpowiedzieć także na pytanie, czy człowiek jest „widziany” przez współczesne gospodarki.

 • Marek Ignor, prezes Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju:
  – Jak się wydaje, człowiek stanowi centrum wszelkich działań w sferze gospodarczej. Z jednej strony jest wytwórcą produktów bądź usług, z drugiej – ich odbiorcą. Bez człowieka cały ten zamknięty cykl traci sens, tak jak tracą sens poszczególne działania wchodzące w jego skład – mówi prezes DFR i podkreśla, że biznes sukcesu to biznes oparty na wychodzeniu naprzeciw potrzebom człowieka, dostosowaniu tego procesu do istniejących megatrendów, postępu technologicznego czy procesów społecznych, takich np. jak migracja.

Kwestii poruszanych na kongresie będzie, oczywiście, więcej. Przykładowo: jak postęp techniczny zmienia społeczeństwa? Co zamiast ekonomii dzielenia się? Jak zmieniają się role w zespołach w różnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa? Jakie mamy oczekiwania wobec państwa, samorządu, instytucji i organizacji oraz przedsiębiorstw? Jak kształtować liderów procesów społeczno-gospodarczych?

365 Timing Economic Congress odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2019 r. w Haston City przy ul. Irysowej 1-3 we Wrocławiu. Organizatorami są Dolnośląski Fundusz Rozwoju i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Kontakt

email: kongres@dfr.org.pl
telefon: +48 71 736 06 20