TWÓJ BIZNES Z ROZMACHEM

DBAMY O KONDYCJĘ NASZEGO LOKALNEGO BIZNESU

DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ ROZWOJU

Twój region - Partner na lataREKOMENDACJE

cpCEZARY PRZYBYLSKI

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLĄSKIEGO

 

Dolnośląski Fundusz Rozwoju realizować będzie wieloletnią strategię rozwoju gospodarczego, poprzez zwrotne instrumenty finansowe.

ZOBACZ
WSZYSTKIE